Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Noe av det første den nye fiskeristatsråden Cecilie Myrseth (Ap) må gripe fatt i, er å få på plass en industripolitikk for fremtidens fiskerinæring. Det er viktig at ikke alt fokuset i den nye kvotemeldingen blir på flåtens behov, men at industrien får rammevilkår som sikrer sysselsetting på land. Derfor må Myrseth ta frem igjen industrirapporten fra UiT-professor Kathrine Tveiterås. Den er nemlig full av gode forslag.

Denne uken fikk landet en ny fiskeri- og havminister. Det første Myrseth kommer til å gjøre er å fullføre arbeidet med den nye kvotemeldingen, en rapport hele næringen har ventet på. Samtidig er det på tide at en ny fiskeristatsråd griper fatt i rammevilkårene for den landbaserte delen av fiskerinæringen. Da bør hun samtidig lese seg opp på den nye Nofima-rapporten om industriens betydning for Kyst-Norge.

I hele 20 av landets kommuner står den villfiskbaserte industrien for mer enn 10 prosent av de sysselsatte i privat sektor. De største tallene har Værøy, med 61 prosent og Røst med 55 prosent. Nofimas undersøkelse viser at det store flertallet av de ansatte i fiskeindustrien er fast bosatt i Norge og av dem er 85 prosent ansatt i heltidsstillinger.

Fiskeindustrien har 5900 årsverk og rundt 8200 sysselsatte. Rapporten anslår også skatteeffektene fra industrien, med totale direkte og indirekte skatteeffekter på nesten 1,8 milliarder kroner i 2021. Sjømat Norge mener det ligger et uforløst potensial i bransjen, noe vi er helt enig i. Men da må landets folkevalgte våge å ta grep som får reell betydning.

I flere artikler de siste ukene har Fiskeribladet vist at store deler av industrien sliter, noe som heller ikke er noe nytt. Mange av bedriftene går i minus, mens aktørene i flåteleddet håver inn penger. Dette er kanskje på tide å gjøre noe med, slik at fisken kommer hele næringen til gode.

UiT-professor Kathrine Tveiterås ledet arbeidet med industri-rapporten. Der foreslo utvalget 32 tiltak som ville sikre tilgang på råstoff, økte bærekraft i verdikjeden, styrket markedsadgang og sterkere kystsamfunn. Rapporten har vært ute til høring, men hittil har få av forslagene manifestert seg i reell politikk.

Myrseth bør derfor bruke vel så mye tid på rapporten som kvotemeldingen. Industrien trenger bedre rammevilkår, men for at denne delen av næringen skal vokse, må en ny minister våge å ta offensive valg som kanskje går på tvers av flåteleddets ønsker.

Før valget i 2021 lovde Cecilie Myrseth og Jonas Gahr Støre at mer fisk skal bearbeides i Norge. Nå har de alle muligheter til realisere dette.