Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I revidert statsbudsjett vil regjeringen gi Økokrim fem millioner kroner til arbeidet mot alvorlig fiskerikriminalitet. Det er ikke all verden, men et viktig steg videre i arbeidet med å avdekke ulovligheter i næringen. Å styrke kompetansen i alle ledd er nødvendig for å bekjempe kriminalitet. Til det trengs det penger for å utdanne folk.

21. mars i år slo politi, Kystvakt, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten til mot flere aktører i fiskerinæringen. To personer ble pågrepet i Troms og Finnmark, og en i Møre og Romsdal. En av dem ble varetektsfengslet i to uker. Politiet tok også ut siktelse mot fire selskaper som et ledd i etterforskningen. Det var den største tverrfaglige politiaksjonen i Troms på 35 år.

Politiadvokat Ronny Jørgensen uttalte i forbindelse med aksjonen at de ikke utelukket at siktelsene ble utvidet til flere bestemmelser eller flere personer. To av de pågrepne ble raskt løslatt, den tredje ble løslatt først etter 13 dager.

Saker der fisk blir meldt inn med feil vekt og fiskeslag, er ekstremt krevende å etterforske. Fisken er gjerne sluset videre, og mottak og fisker kan ha forlatt havna lenge før kontrollører i uniform når mottaket. Bevismaterialet er vanskelig å dokumentere, den kriminelle handlingen er ikke lett å identifisere.

Erfaring fra nevnte storaksjon og tidligere, uoppklarte saker, viser at de er kompliserte saker å etterforske. Et annet eksempel er aksjonen mot Hermann Export i Havøysund for snart tre år siden. I denne saken gjør politiet fortsatt avhør.

Fiskerinæringen har en komplisert verdikjede som består av mange ulike aktører på hav og land. Den er geografisk spredt langs hele kysten, og det er snakk om store verdier med muligheter for gevinst. Dette utfordrer og svekker myndighetenes evne til å gjennomføre effektiv kontroll med regelverket, men også muligheten til å håndheve regelverket.

Flere uanmeldte kontroller har vært foreslått som tiltak for å bekjempe kriminaliteten, men det må også gjøres en innsats for bedre oversikt over hvor fisken tar veien i det den blir levert fra fisker til mottaker- og formidlingsleddene videre.

Mer penger er ikke alltid svaret når noe ikke fungerer i det offentlige, men å gi mer penger til arbeidet mot alvorlig fiskerikriminalitet, er et steg i riktig retning. For å klare og avdekke kriminelle i fiskerinæringen, trengs økt kunnskap i alle ledd, fra hav til marked.