Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Aksjeskandalen rundt Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes, tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) og utenriksminister Annikken Huitfeldts (Ap) ektemann Ola Flem avdekker en ukultur i og rundt det politiske miljøet, og tydeliggjør behovet for mer åpenhet knyttet til kjøp og salg av aksjer. Det er derfor på tide regjeringen gjenopptar arbeidet med å etablere et oppdatert aksjeregister som viser handel i sanntid.

Skandalen rundt tidligere statsminister Erna Solbergs ektemann har fått alvorlige konsekvenser for tilliten til høyrelederen, og etter vår mening vil det nærmest være umulig for henne å flytte inn i statsministerboligen sammen med ektemannen igjen. Det er rett og slett vanskelig å se for seg at Solberg i det hele tatt blir statsminister igjen.

Den siste tidens avsløringer har også rokket med tilliten til landets toppolitikere generelt. At både ektefeller og sentrale politikere kan handle med aksjer, mens de sitter tett på viktige politiske avgjørelser er rett og slett uholdbart. I pressen kan ikke journalister eie aksjer fordi vårt redaksjonelle innhold kan ha direkte innvirkning for aksjekursen. På samme måter burde det vært forbud mot at folkevalgte på Stortinget eier aksjer.

Dessverre er ikke slik aksjehandel noe nytt. Fiskeribladet avslørte i 2016 at Ove Trellevik (H) eide 11.000 aksjer i Austevoll Seafood mens han behandlet politiske saker som påvirket aksjekursen. Selv om han hadde meldt seg inhabil er det viktig for allmennheten å vite hvem som eier i aksjer i ulike selskap.

Dagens aksjonærregister er i det bildet mangelfull og viser bare status ved utgangen av et kalenderår, og avsløringene til nettstedet E24 viser at det er behov for mer åpenhet rundt aksjehandel.

Det er snart ti år siden Stortinget vedtok at det skulle etableres et aksjeregister der all handel skulle registreres i sanntid. Likevel har de to siste regjeringene ikke villet prioritere etableringen av et slikt register. Det er nesten slik at vi lurer på hvorfor Erna Solberg og Jonas Gahr Støre ikke har fulgt opp vedtaket. Åpenhet er et av de viktigste bærebjelkene i vårt demokrati. Uten et oppdatert register kan vi få flere slike episoder som det Sindre Finnes har gjort.

Vi deler derfor Norsk Presseforbunds leder Elin Floberghagens krav om å få etablert et register som speiler aksjehandel i sanntid. Kun gjennom åpenhet rundt makt- og eierforhold er det mulig å avdekke uholdbare forhold som korrupsjon, økonomisk kriminalitet og inhabilitet. Vi forventer derfor at Jonas Gahr Støre etablerer et mer oppdatert aksjeregister. Det er første skritt på veien til å gjenopprette tilliten til politikerne igjen.