Regjeringen holder igjen på strømstøtten til landets bedrifter, noe som skaper stor frustrasjon i både næringslivet og opposisjonen. Vi forstår bedriftenes ønske om statlig støtte på lik linje med private husholdninger, men samtidig vil ikke strømstøtte løse de virkelig problemene. Utfordringen er at det er knapphet på strøm. Derfor må norske forbrukere, både private og bedrifter, redusere forbruket – ikke stimuleres til økt forbruk.

Strømprisene og -forbruket har vært den store saken i Norge de siste månedene, og etter mye press bestemte regjeringen seg for å videreføre støtte for private. Frem til nå har staten dekket 80 prosent av kostnadene over 70 øre. Fra 1. september økes det til 90 prosent. Det er kun private husholdninger, bønder og frivillige lag som har fått støtte.

De siste dagene har det vært diskutert om støtte til næringslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre har etter hvert innsett at det er utfordrende for bedriftene, og har derfor diskutert ulike muligheter med både LO og NHO for enkelte utsatte bedrifter. Samtidig er regjeringen tydelig på at støtte til næringslivet først vil komme senere i høst.

For sjømatindustrien er det flere bedrifter i Sør-Norge som sliter. Blant annet har industribedriften Inka i Vestland fylke opplevd en voldsom kostnadsøkning. Tidligere betalte selskapet 200.000 kroner i strøm i måneden, i vår økte dette til 700.000 i måneden. Siden har strømprisene fortsatt å øke. Også andre selskaper, som blant annet Fonn Egersund og Nordhordland fisk, sliter med økte strømkostnader.

For sjømatnæringen må det være underlig å registrere at bøndene, som også driver matproduksjon får støtte, mens fiskerinæringen ikke får. I et selvforsyningsperspektiv bør bransjen prioriteres på lik linje med landbruket. Også fiskeribransjen produserer mat. Regjeringen må derfor ta grep som sikrer likebehandling mellom ulike matnæringer.

Samtidig løser ikke økt statlig støtte det virkelige strømproblemet. Vi i Norge bruker for mye strøm, og regjeringen bør stimulere til lavere forbruk. Det er det eneste som løser problemet. Derfor er det ikke sikkert strømstøtte til alle landets strømforbrukere er løsningen. For næringslivet må slik støtte målrettes. Matproduksjon må derfor prioriteres.