Antall arbeidsulykker og dødsfall i havbruksnæringen skyter i været, men bransjen ser ikke ut til å ta inn over seg alvoret. Ifølge en ny forskningsrapport tar de ansatte unødvendige sjanser for å få jobbene gjort, med den konsekvens at det skjer ulykker. Samtidig fraskriver næringen seg sitt ansvar. Sjømatbedriftene peker på staten, i stedet for på egne bedrifter og næringsaktører.

Fra 2008 til 2021 har det vært ti arbeidsskadedødsfall i næringen, viser statistikk fra Sintef Ocean presentert på Barentswatch. Dødsulykken i januar er den 11.