Havforskningsinstituttet lanserte denne uken et risikokart over den samlede belastningen av aktiviteter langs kysten, og hvordan de kan påvirke livet i havet. Havvind står ikke på denne listen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk utlevert førsteutgaven av kartet, som ifølge instituttet, er «en systematisk kartlegging av alle faktorer som kan sette kysten under press.» Videre står det, i forbindelse med lanseringen, at kartet «gir en oversikt over den totale belastningen kysten vår blir utsatt for.»

Havforskningsinstituttets begrunnelse for hvorfor havvind ikke er på dette kartet, er fordi det ikke er etablert noen havvindparker ennå. Det er en underlig holdning.

Hywind Tampen er allerede slept ut i Nordsjøen. Vindparken skal ligge cirka 140 kilometer fra land, mellom Snorre- og Gullfaks-plattformene i Tampen-området i Nordsjøen. Feltet skal bestå av 11 turbiner og skal forankres til havbunnen med sugeanker, kjetting og vaier.

I regjeringens nye havvindsatsing, som ble presentert i mai i år, legges det til rette for at en storsatsing på havvind. Innen 2040 skal det produseres 30.000 megawatt strøm havvind i norsk økonomisk sone. For å nå dette målet mener regjeringen det er behov for 1500 havvindmøller. Det mener regjeringen vil beslaglegge én prosent av det totale norske sjøarealet. Fiskebåt tror ikke helt på dette regnestykket. De mener det trengs et større areal.

I forrige uke meldte Equinor at de er i gang med en studie der de ser på muligheten for en flytende havvindpark i Troll-området i Nordsjøen. Det er altså store planer på gang, som vil beslaglegge store områder.

Den statlige støtteordningen Enova har gitt flere milliarder kroner i støtte til havvindparker i løpet av de siste årene. Havforskningsinstituttet fikk nylig bevilget ti millioner til å forske på effektene. Tydeligere går det ikke an å si vise hva man prioriterer.

Det er derfor viktig at havvind allerede fra lanseringsdagen er på listen over de 16 punktene med pressfaktorer havforskerne har listet opp. At havvind først kommer på listen når denne nye industrien er etablert, sender ut feil signaler om hvor viktig havvind er for fiskerne, både når det gjelder mulige biologiske effekter og arealkamp. Særlig når kartet høytidelig overrekkes statsministeren. Jonas Gahr Støre er en ivrig pådriver for mer vindkraft. Da er det desto større grunn til å få havvind på risikokartet.

Fiskerne støtter forskerne når de etterlyser mer penger til forskning før det settes i gang med store utbygginger. Det er enda en grunn til at denne industrien bør være på risikokartet allerede nå.