Fiskeribladet mener: Fornuften seiret i Norges Fiskarlag. Næringen trenger en sterk stemme.

Kjell Ingebrigtsen, Arild Aarvik, Kåre Heggebø og Kurt Ludvigsen kan se fremtiden for Norges Fiskarlag langt lysere i møte nå når organisasjonen har evnet å samles om en organisering for fremtiden.
Kjell Ingebrigtsen, Arild Aarvik, Kåre Heggebø og Kurt Ludvigsen kan se fremtiden for Norges Fiskarlag langt lysere i møte nå når organisasjonen har evnet å samles om en organisering for fremtiden.Foto: Lena Knutli
Fremtiden til Norges Fiskarlaget er trolig reddet etter at både fiskerne i Nordland og i Fiskarlaget Nord har sagt ja til den nye organiseringen. En tredeling av laget er veien ut av uføret, men samtidig må organisasjonen få løst dobbeltmedlemskaps-situasjonen. Å kunne være medlem av to grupper vil undergrave samlingen. De store kan ikke gis mer makt fordi de er medlem av to ulike lag
Etter årevis med strid rundt Norges Fiskarlags fremtid har endelig Fiskarlaget Nord og Nordlands Fylkes Fiskarlag klart å komme frem til et forent standpunkt. Det toppet seg i 2020 med Fiskarlaget Nords utmelding og senere med spørsmålet om kvinnerepresentasjon i organisasjonen på landsmøtet på høsten i fjor. Derfor er det gledelig at organisasjonen nå ligger an til å bli tredelt i et lag i nord, et i sør og Fiskebåt.

Tirsdag er det årsmøte i Fiskarlaget Midt-Norge, og da blir saken endelig avklart i nord.

Norsk fiskerinæring er de siste årene blitt mer og mer fragmentert, og konfliktene mellom stor og liten, sør og nord og hav og kyst har preget alle debatter. Konflikten mellom de store i Fiskebåt og de mindre kystfiskerne har svært betent, at det nesten er utrolig at de ulike grupperingen har klart å enes. Alternativet hadde likevel vært langt verre.

Dette var eneste muligheten for Norges Fiskarlag dersom organisasjonene skulle sikrer sin politiske rolle i fremtiden. Uten enighet ville organisasjonen ha blitt sprengt. Noen ville gått til Norges Kystfiskarlag, andre til Fiskebåt. Næringen er imidlertid tjent med å ha en sterk organisasjon til representere seg.
Fiskerinæringen vil fremover presses fra ulike interesser. Kampen om havarealene vil tilspisse seg, og vi tror det kun er et spørsmål om tid før diskusjonen rundt ressursrente blir aktualisert politisk. Næringen vil også komme oftere i konflikt med andre næringer. Derfor er det viktig at bransjen evner å snakke med én stemme. Vi tror det bidrar til at Fiskarlaget Midt-Norge også støtter den nye oppdelingen.

Men dersom det skal bli skikkelig ro, haster det å få løst utfordringen med dobbeltrepresentasjon. Her må organisasjonen sørge for at medlemmer av Fiskebåt ikke kan få ha mer makt enn andre fiskere fordi de er medlem av to grupperinger. Det er et demokratisk viktig premiss. Uten snarlig avklaring i denne saken, frykter vi fortsatt uro og indre splid. Det er ingen tjent med, og det håper vi alle deler av Norges Fiskarlag også ser.

(Vilkår)
Publisert 3. October 2022, kl. 11.30Oppdatert 3. October 2022, kl. 15.36