2022 ser ut til å bli et helt vanvittig sjømatår, og eksportverdien nådde hele 70 milliarder kroner allerede etter et halvt år. Fortsette denne utviklingen vil vi trolig nå 150 milliarder i verdier ved årets slutt. Det vil si at sjømatnasjonen Norge er på god vei mot de 500 milliardene som er spådd i 2050. Det er knapt noen skyer på himmelen.

For noe uker siden kom halvårstallene. Juni var den sterkeste junimåneden noensinne – og det er også den best enkeltmåneden noensinne målt i verdi. Bare i juni ble det eksportert for 12,3 milliarder kroner. Det er en økning på 35 prosent siden juni i fjor. Den forrige rekorden ble satt i desember i fjor.

I årets seks første måneder eksporterte Norge sjømat for 70,1 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 31 prosent, eller 16,4 milliarder kroner, sammenliknet med første halvår i fjor. Økte globale matvarepriser, lavere råvaretilførsel og en god vekst i etterspørselen etter norsk sjømat er hovedårsakene til rekordtallene. Etter seks måneder har eksporten passert eksportverdien for hele 2015.

Det er spesielt laksen som drar verdiene opp. Prisen på laksen har skutt i være de siste månedene, og i perioder i vår har kiloprisen vært langt over 100 kroner. Med tanke på at lakseprisene var under 50 kroner i koronapandemien, så forteller det noe om hvordan markedet har endret seg.

Etter at verden åpnet opp igjen har forbruket, ikke minst i restaurantene, tatt seg voldsomt opp. Slik har etterspørselen eksplodert. Laksen som er hoveddriveren, og spesielt i Frankrike og Italia har oppdrettsfisken fått bein å gå på.

Men også hvitfisken har hatt rekordpriser. I vinter ble det betalt rundt 30 prosent mer for torsken, og nå på forsommeren er prisene enda høyere. Fryst torsk var i juni hele 70 prosent dyrere enn i fjor, noe som forteller mye om markedet akkurat nå.

Dersom vi ser framover så tyder alt på fortsatt høye priser. Ukraina-krisen ser ikke ut til å ta slutt, og de generell matvareprisene vil stige. Torskekvoten vil gå ned, og veksten i lakseoppdrett er knapt merkbar. Det tyder på rekordomsetning, noe både landets fiskere og oppdrettere vil nyte godt av. Utfordringen blir om industrien klarer å hente ut større gevinster enn de tradisjonelt har klart. Vi håper det.