Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har tatt initiativ til å øke tollen på flere landbruksprodukter, noe som kan være totalt ødeleggende for eksporten av norsk fisk til EU. Venstre-leder Guri Melby mener utenriksministeren gir Senterpartiet altfor mye makt i de viktige handelspolitiske spørsmålene. Hun får støtte av NUPI-forsker Arne Melchior.

I fjor høst innførte regjeringen økt toll på en rekke produkter fra EU. Blant annet gikk vi fra krone- til prosenttoll på flere landbruksprodukter, inkludert poteter. Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) forsvarte justeringene, og avviste all kritikk fra både den politiske opposisjonen og sjømatnæringen.

I budsjettforhandlingene prøvde SV å få tilsvarende endringer på storfe, kyllingfilet, løk, eple og egg, noe de ikke fikk gjennomslag for. To måneder etterpå kommer utenriksministeren nå SV i møte, og foreslår å innføre økt toll på en rekke andre landbruksvarer. Kritikken mot forslaget møter Utenriksdepartementet med total avvisning. Venstre-lederen blir nærmest latterliggjort.

Norge har gjennom EØS-avtalen full rett til å justere tollen på landbruksprodukter, siden jordbruk og fiskeri er unntatt avtalen. Men signaleffekten regjeringens sender til Brussel med å gjøre slike grep, er svært uheldige. Vi tror det kan forsure forholdet til EU, noe som er farlig i den urolige verdenen vi lever i. Norge burde heller tatt grep som bedret samarbeidet.

Espen Barth Eide sier til avisen Nationen at han er en sterk tilhenger av tollvern. At det er en av de ivrigste EU-forkjemperne i regjeringen som foreslår dette, gjør situasjonen enda verre. En slik kommentar får oss også til å spørre om regjeringen har valgt feil utenriksminister.

Forslaget viser at vi er oss selv nærmest, og at det nok en gang er den defensive politikken som vinner fram i handelspolitikken. Regjeringen burde heller tatt grep som ga norsk fisk bedre markedsadgang, ikke verre. Det kunne skapt flere industriarbeidsplasser her hjemme. I stedet er det Sps sjømat-fiendtlige politikk som får gjennomslag.

Vi er enig med både Melby og Melchior, som mener dette er å gå baklengs inn i framtiden. Å fortsette å subsidiere landbrukssektoren, og velge bort sjømatnæringen, er ikke bærekraftig. Dette er dessverre en farlig vei å gå. Av alle norske politikere burde Espen Barth Eide være den første som visste det.