Forrige uke ble det kjent at Sildelaget anker en nylig avsagt dom i Gulating lagmannsrett. Den slår fast at Sildelagetes praksis med å gjøre tilgjengelig prissensitiv informasjon for alle innloggede på lagets auksjonssider er ulovlig. Blir dommen stående, får dette store konsekvenser for alle som omsetter pelagisk fisk i Norge.

Sildelaget er ett av fem salgslag i Norge. Det er gitt enerett til førstehåndsomsetning av pelagisk fisk. Salgslagene har både forenings,- forretnings- og forvaltningsoppgaver. De er privateide lag med forvaltningsmyndighet og anledning til å inndra fangst. Hensikten med fiskesalgsloven var i sin tid å beskytte fiskere mot væreiere. Sånn er det ikke lenger og loven har blitt revidert flere ganger siden 1938.

Hvordan Sildelaget tolker og vektlegger sine roller har tidligere endt i Høyesterett. I 2017 mente Norges Sildesalgslag at de hadde rett til å inndra verdien av en tobisfangst fra «Themis» fordi fangsten ble levert mens det var fiske- og omsetningsstopp. Høyesterett slo fast at Sildesalgslaget ikke kan stoppe fisket for å hindre fiskeomsetningen når fiskere og kjøpere er uenige om minstepriser.

I saken om «Themis» fastslo Høyesterett at Sildelaget kan innføre omsetningsforbud hvis det for eksempel ikke er kapasitet nok i mottakene. Omsetningsforbudet gjelder også utenlandske båter. Men Sildelaget kan ikke forby fiske hvis hensikten er å få høyere priser. Det var grunnen til at Pelagia vant fram.

Hva Høyesterett kommer fram til denne gangen, vil også ha konsekvenser for de andre salgslagene. At salgslagene gjør en viktig jobb, er det liten tvil om. De sørger for like vilkår for store og små, og ryddige omsetninger.

I forrige uke ble det landet 63.500 tonn makrell fra 174 båter. Fangstene ble omsatt gjennom Sildesalgslaget. De 23 kjøperne befant seg fra Egersund til Lofoten. Spørsmålet er om dette fortsatt er mulig, dersom Gulatings dom blir stående og anken ikke slipper inn i Høyesterett.

Blir den stående, og det ikke blir lov å opplyse hva det høyeste budet ble, vil det styrke et selskap som Pelagia fordi de har så mange anlegg langs kysten. Det har anledning til å vite hva anleggene deres har bydd og samkjøre sine bud, noe et enkelt mottak ikke har.

Pelagia har tidligere uttalt at de mener Sildelaget har utspilt sin rolle. Det blir interessant å se om Høyesterett mener det samme.