Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Miljøorganisasjonen WWF krever at Norge ikke åpner for gruvedrift på havbunnen før det er dokumentert at inngrep kan skje uten tap av dyreliv, leveområder og opprettholdelse av naturens egne livsviktige funksjoner.

Det kravet støtter vi.

Pelagisk forening, og hele fiskerinæringen vil vi tro, er bekymret for at mat fra havet nok en gang ser ut til å komme i andre rekke for myndighetene.

Den bekymringen støtter vi.

I oktober 2022 la Olje- og energidepartementet fram en konsekvensutredning for gruvedrift på havbunnen. Planen er å åpne for leting og utvinning av mineraler i havområder tilsvarende rundt 85 prosent av Norges landareal allerede til våren.

Det er stikk i strid med hav- og miljøfaglige anbefalinger. Selskaper som Equinor i Norge og internasjonale, mineralavhengige selskaper som BMW Group, Samsung SDI, Philips og Google har sagt de ikke vil bruke havbruksmineraler, eller finansiere letingen etter dem.

Det «grønne skiftet» er regjeringens argument for å gå i gang med gruvedrift på havbunnen. I dag er det ingen land som utvinner havbunnsmineraler, og den nødvendige teknologien er ennå i startgropen.

Det vil altså ta mange, mange år før eventuelle mineraler kan hentes opp og brukes i det grønne skiftet. Innen da kan mye av behovet være dekket av ny teknologi, bedre sirkulær økonomi og gjenbruk av mineraler.

Kystens Næringsliv skrev nylig at i et område som nå er foreslått åpnet for mineralutvinning, har Fiskeridirektoratet beskrevet fiskeriaktiviteten som «veldig lav». Rapporter fra det samme direktoratet viser at i de samme havområdene tas det årlig opp 109.000 tonn fisk til en verdi av cirka 1,3 milliarder kroner. Disse tallene baserer seg kun på tall fra 2019.

Vi vet ennå ikke hva varmere hav og klimaendringer vil gjøre med vandringsmønsteret til ulike fiskearter, men at fisk kan endre oppholdssted, vet vi.

Myndighetene må stadig minnes på at fiske er bærekraftig matproduksjon og at sjømat er blant Norges største eksportnæringer. Derfor er det ekstra viktig at det lages en helhetlig plan, før man sier ja til alle som ønsker å etablere seg, eller utvide aktiviteten sin på havet. Fiskeriene må ikke bli skviset og oversett hver gang en næring ser nye løsninger på havet.