Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Denne uken åpner endelig Ofotobanen opp igjen. Hele sju uker har det tatt å fikse problemene etter avsporingen før jul. Problemene har kostet sjømatnæringen to milliarder kroner, noe som illustrerer hvor sårbar varetransporten fra Nord-Norge er. Situasjonen viser altså tydelig hvor stort behovet for en utbedring av banen er. Løsningen er snarlig utbygging til dobbeltspor.

Det var rett før jul et malmtog sporet av, og siden har banen vært stengt. Årsaken til at det har tatt så lang tid å utbedre problemene er at avsporingen førte til at 25.000 sviller måtte skiftes ut på den 15 km lange strekningen mellom Tornehamn og Vassijaure. I tillegg måtte sporveksler utbedres, skinner og svinner skiftes samt rette opp 5.000 meter med kontaktledning.

Konsekvensene er at all fisk har blitt transportert på trailere framfor tog. Ifølge Havnedirektøren i Narvik har dermed godstrafikken på vei til og fra Narvik økt med 4.000 vogntog, kun som følge av togstansen, skriver avisen Fremover. Det har med andre ord kostet næringen dyrt – både økonomisk og klimamessig.

Ulykken viser hvor prekært behov det er for å ta offensive samferdselsgrep i regionen, noe også Jernbanedirektoratet foreslår i sin KVU (konseptvalgutredning for Nord-Norge-banen).

Etaten ønsker at både Nordlandsbanen og Ofotbanen skal utvikles og moderniseres for å styrke transporttilbudet til og fra Nord-Norge. Etter vår mening må det ses igjen i massiv satsing på den viktige transportåren mellom Narvik og Kiruna.

Tidligere har Universitetet i Tromsø vist at dobbeltspor på Ofotbanen årlig vil gi mer enn en halv milliard kroner i reduserte transport- og CO₂-kostnader for næringslivet. Bakgrunnen er blant annet vesentlig vekst i transportbehovet på Ofotbanen fram mot 2050.

For næringslivet vil en slik satsing derfor være gull verdt. Ikke minst siden stadig mer av lakseproduksjonen vil foregå i nord. Sjømatnæringen vil framover også få krav om lavere CO₂-avtrykk, og da er togtransport en god løsning.

Både samfunnsøkonomisk og næringspolitisk vil derfor en utbygging til dobbeltspor på Ofotbanen være en vinner, og bør prioriteres i de kommende Nasjonale Transportplanene (NTP).