Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Nye Nord Fiskarlag klarte det mange i næringen har omtalt som nærmest umulig, eller veldig vanskelig. De valgte inn to kvinner til sitt nye styre. Det viste seg at det heller ikke skulle så store anstrengelser til for å få det finne godt kvalifiserte kandidater.

I år har kvinner i fiskerinæringen vært et tema på godt og vondt, mest på vondt, dessverre. Saker om sjikane og overgrep har fylt spaltene. Etterfulgt av løfter om å få slutt på ukulturen. Kvinner i styrer er en god vei å gå i arbeidet med å gjøre fiskerinæringen mer attraktiv for ungdom. Det er også et steg i riktig retning for å få en næring mer tilpasset tiden vi lever i.

Det er opplagt at valgnemndene i ulike styrer bør spørre seg selv om de har klart å løsrive seg fra vante spor når de nominerer kandidater til styreverv. Løsningene kan, som møtet i Nord Fiskarlag viste denne uken, sitte i salen.

Denne uken foreslo regjeringen å stille krav til at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent av medlemmene i styret i større aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser og boligbyggelag.

Næringslivet er ikke flinke nok til å bruke kompetansen til begge kjønn, sa næringsminister Jan Christian Vestre i forbindelse med forslaget. Han viste til at det har tatt hele 20 år å få opp andel kvinnelige styremedlemmer i aksjeselskapene, med fem prosent. Fortsetter vi i dette tempoet, kommer vi aldri i mål.

Kjønnsbalanse er viktig i alle næringer. Et mangfold av personer med ulike erfaringer og bakgrunn har ofte ulikt syn på saker. Det er en styrke. Blir man for like, er det en del erfaringer som ikke nyttes godt nok, eller blir tatt hensyn til. Bedriftskulturer må være forankret i styrene.

For fiskerinæringen er det på høy tid å få inn flere kvinner. Metoo-saker, og saker med mer karakter av sjikane har fått leve lenge i deler av bransjen. Vi tror flere kvinner i styrer vil hjelpe med å bygge en bedre bedriftskultur.

Sildelaget valgte på sitt årsmøte i år at det skal være minimum 6 personer av begge kjønn blant deres utsendinger. Valget var i november. Forhåpentligvis har de klart å nå målet sitt.