Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I Finnmark fører kvotenedgangen på torsken til full krise, både for fiskerne og ikke minst landindustrien. Reduksjonen på 20 prosent slår dramatisk inn for flere småsamfunn, og situasjonen kan fort bli nedleggelser og fraflytting. Spesielt er situasjonen ille i samfunn som Vardø og Gamvik, og vi forstår godt at ordførerne er fortvilte.

Flere av industriselskapene har de siste årene gjort tunge investeringer i anlegg og teknologi. Kostnadsvekst og renteøkning, kombinert med lite fisk gjør at lånene blir vanskeligere å betjene. Årets kvotekutt, kombinert med at kystflåten har fisket mye av kvoten tidlig, gjør situasjonen enda verre.

I Finnmark er det mange fiskere i Åpen gruppe. Tidligere har kongekrabben vært en viktig økonomisk bidragsyter for dem, men også denne kvoten er redusert. Totaliteten gjør situasjonen ille, og nå ber flere ordførere om distriktskvoter og kvotebonus for fartøy som leverer ferskt råstoff til industrien i Finnmark.

Det har tidligere vært gjort forsøk med distriktskvoter i Finnmark, uten at det har vært noen suksess. Vi er skeptisk til om politikerne skal styre utviklingen med slike politiske grep. Samfunnsutviklingen er vanskelig å stoppe med kvoter for enkeltsamfunn. Trolig vil det bare være en form for kunstig åndedrett.

Fiskeindustrien har vært gjennom en strukturering de siste årene, noe kvotenedgangen vil forsterke. Det er smertefullt, men nødvendig skal vi få en lønnsom landindustri. Norsk fiskeindustri trenger færre og sterkere bedrifter. Konsekvensen kan bety flere nedleggelser, men det er noe næringen må leve med.

Vi er imidlertid enig med Sjømatbedriftenes leder Robert Eriksson, som ønsker en oppmykning av permitteringsreglene fra dagens 26 uker til 52 uker innenfor en 18-måneders periode for fiskeindustrien, slik reglene var før de ble endret i 2022. Det er grep som kan avlaste den verste krisen. Offentlige tildelte kvoter løser ikke problemene.

Ingen papiravis i påsken

Påsken står for døren, og i den anledning vil ikke Fiskeribladet komme ut med en papiravis. Neste papirutgave kommer tirsdag 2. april. Vi har derfor laget en ekstra tykk påskeavis i dag, med mye underholdning, utvidet nyhets- og reportasjedel og selvsagt noen ekstra gode matoppskrifter for påsken. Vårt nettsted, fiskeribladet.no og havbruksnettstedet intrafish.no vil være oppdatert på det siste og viktigste nyhetene gjennom hele påsken. Husk at du som er papirabonnent har tilgang til alt vårt digitale innhold på Fiskeribladet.no

God påske!