Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Høye energipriser, galopperende strømpriser, høye renter og høye matvarepriser. Alle disse dårlige nyhetene har preget 2022.

Det er lenge siden fisk var billig mat. Eksporten fra Norge har gått til kjøpesterke grupper, der marked i Europa har tatt unna mest. Når høye energipriser også begynner å ramme middelklassen, kan det selvsagt gå ut over matvarevalget. Noe Nordea-analytiker Finn-Arne Egeness har påpekt i Fiskeribladets spalter i løpet av året.

Ved utgangen av november i år var det eksportert sjømat for 138 milliarder kroner. Eksportverdien i år vil passere 150 milliarder kroner og har aldri før vært høyere. Men målt i mengde er det en nedgang på 5 prosent fra fjoråret. Trenden med mindre eksport til høyere verdi ser ut til å fortsette.

Nordmenn spiser mindre fisk, og når folk får strammere økonomi, kan det være at høye fiskepriser går ut over salget.

Men i vanskelige tider er det de svakeste gruppene det går hardest ut over og verst er det selvsagt for de som opplever krig og sanksjoner på kroppen. Etter den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar utstedte den ukrainske regjeringen forbud mot import av alle varer som ikke var ansett som viktige. Sjømat var ikke på listen over viktige importvarer og siden Ukraina har vært et stort marked for norsk sild, makrell laks og ørret, førte forbudet til full stopp i den norsk-ukrainske handelen med sjømat.

Inntil 19. mars. Da ble sjømat inkludert på listen over viktige matvarer og handelen med fisk til Ukraina kunne gjenåpnes. Det er først og fremst bra for folk i Ukraina.

At Norge tillater russiske landinger av fisk i Norge, har vært gjenstand for debatt. Argumentet for å tillate russiske landinger er at dersom de ikke får lande fisk her, vil Russland med overveiende sannsynlighet trekke seg fra fiskerisamarbeidet med Norge.

På den annen side er argumentet at Norge indirekte er med på å finansiere krigen, ved å tillate handel med fisk med Russland.

I en helhetsvurdering om havnene bør stenges for russiske landinger eller fortsatt være åpne, må vi ta hensyn til hva som er viktigst for å få slutt på krigen, ikke til hvilke økonomiske egeninteresser vi har. Fred er det beste – også for fiskerier.