Norsk sjømatnæring går tøffere tider i møte. Økende rente, kombinert med økende drivstoff og strømpriser vil bremse investeringsviljen og fremtidsoptimismen i bransjen. Økende fiskepriser vil trolig motvirke noe av utviklingen, men kostnadsveksten vil etter hvert vil få dramatiske konsekvenser også for omliggende næringer på kysten. Ikke minst vil både verfts- og utstyrsleverandørene nå gå tøffere tider i møte.

Torsdag ble det kjent at Norges Bank setter opp renten med 0,5 prosentpoeng til 2,27. Det er skyhøy prisvekst og inflasjon som gjør at renten går opp og egen valuta styrkes. I august steg kjerneinflasjonen i Norge – inflasjon utenom strøm og avgiftsendringer – til rekordhøye 4,7 prosent. Prognoser fra Norges Bank tilsier derfor at renten må økes til tre prosent frem mot sommeren 2023, både for å styrke kronen og for å dempe en stadig økende inflasjon.

Samtidig med de økende kostnadene varsler regjeringen også tøffe skattetiltak, ikke minst knyttet mot formue og beskatning av næringsdrivende. Det er allerede kommet signaler om grunnrenteskatt i havbruk, og velger Støre & Co å stramme grepet overfor næringsutøverne på den måten, i tillegg til økt rente, strøm og drivstoffpriser vil hverdagen se helt annerledes ut på kysten.

En ting er at sjømataktørene får det vanskeligere. Noe annet er at det i de omliggende bransjene nå kan bli full stopp. I de siste årene er det nemlig bygget en rekke nye brønnbåter og fiskebåter. Dette har til tider holdt liv i verftsindustrien her til lands. Samtidig har utstyrsleverandørene levd gode dager på denne aktiviteten.

Forsiktighet i investeringsviljen i fiskeri og oppdrett vil føre til økende ledighet i kystrelatert industri, noe myndighetene må ta på alvor før de skrur skruen enda hardere til med økte skatter for næringsdrivende i fiskeri og havbruk. En slik dobbelteffekt kan fort føre til at Norges Banks anslag om en ledighet på 2,3 prosent i 2024 sprekker.

For sjømatnæringen vil selvsagt høyere fiskepriser motvirke kostnadsveksten noe, men samtidig ser vi at verken villfisk eller oppdrettsvolumene øker. For hvitfisksektoren går kvotene derimot ned neste år, og ekspertene mener at prisøkningen allerede er priset inne. I laksenæringen preger det en usikkerhet knyttet til både formue- og grunnrenteskatt. Vi frykter konsekvensene betyr bråbrems i Kyst-Norge.