Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Regjeringen, med Senterpartiet i spissen, vil øke tollen på en rekke norske landbruksvarer. Målet er å verne om norsk landbruksproduksjon. I første omgang er det snakk om noen få jordbruksvarer, men allerede nå signaliserer landbruksminister Geir Pollestad (Sp) at tollreglene kan endres slik at flere norske varer får økt tollbeskyttelse. Vi forstår godt at sjømatnæringen er redd konsekvensene av en slik politikk.

I statsbudsjettet som ble lagt frem for en måned siden ble det kjent at regjeringen vil endre tollen på flere jordbruksprodukter fra kronetoll til prosenttoll. Konsekvensen vil bli økt toll på opp mot 230 prosent på hel issalat, kålrot, rødbeter og knollselleri.

I første omgang er dette marginale matvarer, men når Pollestad samtidig varsler at flere andre varer kan få slik toll, er det et sterkt signal. Blant annet ønsker Norges Bondelag en tilsvarende endring på poteter, som det importeres mye av til Norge. Regjeringen kimser av kritikerne, som mener dette er en proteksjonistisk handelspolitikk som bryter med viktige prinsipper rundt frihandel.

Sjømatnæringen frykter dette vil bli mottatt dårlig i EU, og at konsekvensen kan bli dårligere adgang til dette markedet for norsk fisk. EU er som kjent det viktigste markedet for norsk fisk, og 60 prosent av fisken går dit. Dette skjer nærmest samtidig med at norske myndigheter skal forhandle med EU om markedsadgang og EU-bidraget nå i november. Det harmonerer dårlig å ønske lavere tollsatser inn i EU når vi selv gjør det stikk motsatte.

Senterpartiets næringspolitiske talsperson Willfred Nordlund karakteriserer sjømatnæringen redsel som tull, og mener det ikke går an å se disse to tollspørsmålene i sammenheng. Han påpeker at Norge etter innføringen av ostetollen bare har økt fiskeeksporten til EU. Etter vår mening er slike synspunkt total misvisende, og det er nokså illusorisk å tro at ikke EU setter dette i sammenheng.

Vi er enig med Senterpartiets synspunkt i at dette er fire betydningsløse jordbruksvarer, men vi er samtidig redde for at dette er en handelspolitisk retning som bærer galt av sted. Tollmurene bør reduseres, ikke bygges opp.

Senterpartiet har lenge vernet om norsk landbruksproduksjon ved hjelp av høy toll, og var blant annet arkitekten bak innføringen av ostetollen i 2014. Partiet har rett i at fiskeeksporten har økt i årene etterpå, men det har også de enkelte lands proteksjonisme. Å skape nye tollmurer er ikke det vi trenger. Dessverre virker det som om regjeringen ikke innser dette.