Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Den færøyske reketråleren «Arctic Viking» fisket nylig opp 300 snøkrabbeteiner i havet øst i Hopendypet, mot grensen til Smutthullet. Det norske regelverket forbyr utenlandske fartøy å levere søppel fra havet gratis, noe som førte til at færøyingene tok med seg avfallet hjem. Nye avgiftsregler er på gang, noe som betyr at alle fartøy må betale avgift for å få levere marint avfall. Konsekvensen kan fort bli at rederiene ikke fisker opp marint avfall.

Episoden med den færøyske reketråleren er trist lesning. Båten avdekket omfattende miljøkriminalitet, og alt peker mot den norske snøkrabbeflåten. Skipper Heri Vernar Thomsen mener til og med det virker som om enkelte teiner rett og slett var dumpet i havet. Det avdekker et miljøproblem som krever tøffere regelverk før 2024.

I artikkelen blir det også kjent at utenlandske rederier ikke får lov å levere norsk søppel i norske havner, uten å betale gebyr. Norske fartøy har frem til nå fått levere gratis, som en del av «Fishing for litter»-prosjektet. Siden 2016 har det blitt landet 1000 tonn. Dette er forskjellsbehandling, og spesielt uheldig siden utenlandske båter tar et like stort ansvar for å rydde havet for norsk søppel som det norske båter gjør.

Fra oktober innføres det nye regler, og alle båter som leverer søppel i norske havner må betale en avgift. Det gjelder for både norske og utenlandske båter. Spørsmålet er om en slik avgift vil hindre fartøyene fra å ta med avfall til kai. I realiteten betyr det nemlig at skip som bringer avfall til land må betale for andres synder.

Ordningen som innføres i løpet av høsten burde i langt større grad fremmet innsamling av søppel i stedet for å være en begrensende. Den færøyske skipperen lanserer selv ideen om at det burde være en form for panteordning for teinene, for å motivere flere til å ta de med seg til land. Ideen er god.

Innsamlingen av de 300 snøkrabbeteinene avdekker også en praksis blant en del fiskere som det burde vært slått mye hardere ned på. Nå når snøkrabbefisket lukkes fra 2024 bør det stilles tydeligere krav til merking av alle teiner, ikke bare første og siste teine i en lenke. Det er allerede foreslått fra Fiskeridirektoratet, og vil utvilsomt begrense en kynisk dumping av teiner.