Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Fiskerinæringen er bekymret for at det ligger an til mindre bestandsforskning neste år.

Havforskningsinstituttet må kutte i aktiviteten sin fordi de ikke får økt tilskudd som følge av økte driftskostnader. Forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie» skal ut av instituttets tjeneste og rederisjef i Havforskningsinstituttet, Inge André Utåker, sier til Fiskeribladet at 28 arbeidsplasser vil forsvinne i løpet av neste år.

Instituttet får like mye midler til drift i 2023 som de hadde i år, men med forventet prisstigning og lønnsvekst, går ikke budsjettene opp. Dermed må aktivitetsnivået ned.

Det er svært uheldig at det blir mindre bestandsforskning på fiskeriressursene. Næringen har bedt om mer forskning på lodde i Barentshavet. Nå vil forskerne verken kunne øke forskningen på dette området eller være i stand til å følge loddeinnsiget på samme måte som de har gjort.

Derfor må regjeringen kunne svare på hvordan de skal oppnå målsettingen i Hurdalsplattformen om å «styrke bestands- og ressursforskningen i havet, langs kysten og i fjordene» når midler til å opprettholde dagens aktivitet uteblir.

Noe av toktaktiviteten skal riktignok overføres nybygget «Prinsesse Ingrid Alexandra», som skal settes i drift til våren. Men det er et mindre forskningsfartøy med åtte ansatte, mens «Kristine Bonnevie» er havgående.

Ifølge Utåker vurderer instituttet også å kutte i bruken av leiefartøy, som i 2021 sto for 49 prosent av alle fartøytoktdøgnene.

Neste års bevilgning til Havforskningsinstituttet ble kjent da budsjettet ble lagt fram i oktober. Når myndighetene ikke tok høyde for økte kostnader, burde instituttet brukt perioden fram til budsjettforliket til å sikre at de ble dekket.

Dersom de har jobbet for økte bevilgninger, har de ikke benyttet anledningen til å fortelle om det i mediene. Det kunne de ha gjort for å legge ekstra press på politikerne. Det har vi sett andre grupper gjøre, og det har gitt resultater.

I en tid med store klimaendringer og temperaturøkninger i havet, burde både HI-direktøren og fiskeri- og havministeren sørget for at forskningen ikke blir skadelidende. Særlig hvis ambisjonen er at Norge fortsatt skal være ledende innen havforskning.