Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Snøkrabbefisker Linda Nymo mener #metoo-bølgen har gått for langt i norsk fiskerinæring. Konsekvensen er at norske fiskebåtredere ikke lenger tør å ansette kvinner. Hun får ingen støtte fra Susanne Mortensen, som startet oppgjøret med næringen. Vi kan forstå at mange mener det er vanskelig å vite hvor grensen for språkbruk går, men mener likevel at jobben ikke er gjort før næringen sikrer gode og trygge arbeidsforhold for både kvinner og menn.

Mortensen skrev høsten 2021 kronikken som startet #metoo-bølgen i fiskerinæringen, og siden har det vært en rekke medieoppslag om negative hendelser. Både unge kvinner og menn har meldt om uholdbar oppførsel, og nylig ble en tidligere kaiformann i Finnmark tingrett dømt for trakasserende ordbruk.

Nymo har siden 2016 jobbet for snøkrabberederiet Arctic Polar Management AS, og mener det må nyanseres mellom ordbruk og handlinger. Hun mener fiskere om bord må tåle et røft språkbruk, men at det må være nulltoleranse for fysiske handlinger. Nymo mener kampen mot seksuell trakassering har begynt å gå ut over jentene og arbeidsmiljøet om bord.

Susanne Mortensen er uenig og mener holdningene på arbeidsplassene må endres. Da må det slås ned på både språkbruk og oppførsel. Alle arbeidstagere bør slippe å bli trakassert om bord, mener hun.

Sjøfartsdirektoratet offentliggjorde tidligere i sommer en rapport som viste at mer enn én av fire personer på norske fartøy har opplevd trakassering og mobbing om bord på norske fartøy. 15 prosent av kvinnene har opplevd seksuell trakassering siste året, noe som viser at det fremdeles er behov for å jobbe med holdningene på norske fartøy.

Det skal være nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. Derfor er vi enig med Mortensen når hun etterlyser økt ledelseskompetanse i rederiene. Fiskerinæringen må moderniseres og tilby arbeidsforhold om bord på link linje med bedriftene på land. Derfor skal det være nulltoleranse for enhver form for trakassering. Det er rederiene, ikke kvinnenes ansvar å sørge for at arbeidsforholdene om bord tåler dagens lys.