Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I går la regjeringens skatteutvalg fram sin rapport om mulige endringer i skattesystemet. Ikke overraskende pekte utvalget på at det er grunnrente i fiskeritillatelser og at deler av den bør tilfalle det norske folk. Villfisk er en knapp ressurs eid av fellesskapet, som fiskerne får en eksklusiv rett til å høste av. Derfor bør noe av overskuddet gå tilbake til samfunnet, konkluderer utvalget med.

Dette er også anbefalingen i to Stortingsmeldinger fra 2016 og 2018. En SSB-rapport fra juni trakk fram at grunnrenten i fiskerinæringen har gått fra å være klart negativ over mange år til å bli positiv de siste 10-15 årene.

Om regjeringen vil følge skatteutvalgets anbefaling, gjenstår å se. Et alternativ er å vente til de har fått på plass grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen og la den gå seg til før de utvider til grunnrente i fiskeflåten.

Men det kan også være at regjeringen tenker at det ennå er noen år til neste stortingsvalg. Derfor kan de like godt foreslå en grunnrenteskatt til og håpe at støyen gir seg før neste valgkamp.

En grunnrenteskatt i fiskeriene vil nok ikke bli aktuelt for alle flåtegruppene. Til det varierer inntjeningen for mye mellom de ulike gruppene.

Torsketrål og ringnot er de to fartøygruppene som står lagligst til for en skatt på grunnrenten, mens det kanskje er mindre grunnrente i den minste kystflåte.

Fiskeflåten selv mener de betaler nok grunnrente allerede og forklarer det med sysselsetting og arbeidsplasser langs kysten. Samme argument som havbruksnæringen bruker for å slippe grunnrenteskatt.

Til en viss grad stemmer dette, men likevel utelukker ikke dette grunnrenteskatt for enkelte flåtegrupper.

Når vi leser om fangstinntekter på 21 millioner kroner for én båt på én enkelt tur, er det tydelig at den eksklusive retten til å fiske gir en ekstraprofitt ut over det normale i industrien. Torsketrålere som fryser om bord og sender fisken rett ut i markedet, er et annet eksempel på at eksklusive rettigheter gir ekstra høy profitt. Fiskerettigheter er i utgangspunktet gitt vederlagsfritt, derfor bør noe av grunnrenten komme samfunnet til gode.

Lønnsomheten i flåten har økt med økt strukturering. Deler av flåten ønsker muligheten til å strukturere enda mer. En ting er sikkert; jo mer strukturering, jo større er sjansen for at det innføres grunnrenteskatt.