Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Kvænangen koker av fisk. Skreien ser ut til å være i rute. Snøkrabben har gått i teinene. I Barentshavet ser det også ut til at fisket etter haneskjell kan starte opp igjen. Denne gangen på en bærekraftig måte.

Norges Råfisklags statistikker bekrefter at trenden fortsatte i 2022 med at flere båter fisker mer – og får bedre betalt. Sjømatrådet kan nok en gang fortelle om rekordinntjening. Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness spådde i desember at Norge ville eksporterte sjømat for over 150 milliarder kroner i 2022. Han fikk rett. Fasiten ble 2,9 millioner tonn sjømat til en verdi av 151,4 milliarder kroner. Laks sto for den største andelen med 70 prosent av verdien.

De høye tallene skyldes i stor grad at prisene har gått opp, ikke at mengden eksportert sjømat har økt. Og dette er en hake ved gleden over de gode tallene. For i likhet med norske forbrukere, opplever også europeere den uheldige kombinasjonen økte kostnader og fall i disponibel inntekt. Fortsetter denne trenden, er faren for at folk skal velge billigere mat, eller billigere fisk, overhengende.

Så selv om mye går godt i næringen – og i landet, finnes det noen mørke skyer på himmelen, og vi har en tendens til å heller være opptatt av det vi ikke er fornøyd med, enn det som går bra. Og her er det nok å ta av: Kvotemeldingen som drar ut. Diskusjonen rundt en grunnrenteskatt næringen ikke er særlig glad for. Utfordringer med sporing og rapportering.

Det kan likevel være på sin plass å stoppe litt opp og glede seg over hva som går bra i næringen.

Når det gjelder rekruttering til yrket, går det ikke fort, men det bevegelsen går i riktig retning. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at selv om det totale antall fiskere har gått litt ned de siste ti årene, fra totalt 10.220 i 2011 til totalt 9505 fiskere i 2021, har andel unge fiskere under 39 år økt. Og enda mer gledelig er det å se at andel kvinner i gruppen under 39 har økt fra 2,54 prosent i 2011 til 4,99 prosent i 2021.

Så er det bare å håpe, og ta som en selvfølge, at både unge kvinner og menn blir godt mottatt og at innsatsen med å gjøre arbeidsplassen god for alle, fortsetter.