Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Generasjonsskifte og deltakerloven skaper hodebry, familiekrangler og uvennskap. Det dreier seg om hvem som skal få lov til å eie rederier verdt flere hundre millioner kroner. Rettigheter til å drive fiske er gitt av staten og derfor vil myndighetene ha kontroll med eierskapsstrukturen. Vi har deltakerloven som skal sikre at eierne er aktive fiskere, og at investorer ikke skal kunne kjøpe seg opp på eiersiden.

Dette er i utgangspunktet enkelt og greit, men når myndighetene ikke selv klarer å håndheve egne regler, hvordan skal da næringen forholde seg til dem?

Ringnotbåten «Malene S» og søsknene Malene Skår og Tor Østervold er stikkord i denne debatten. Deltakerloven krever at aktive fiskere har majoriteten av aksjene i et fiskeriselskap og kontroll over virksomheten. Det er ikke tilfelle i denne familiekonflikten selv om Østervold har fått inn to fiskere i familien på eiersiden.

Minoritetsaksjonærene med Malene Skår- familien i spissen har drevet rederiet. Da en av eierne i Skår-familien ville selge, ville Østervold kjøpe aksjeposten. Fiskeridirektoratet ga tillatelse, men Fiskeridepartementet trakk den tilbake fordi eierskapet ikke oppfylte krav i deltakerloven.

Da Østervold familien fikk to fiskere fra familien inn på eiersiden, ga Fiskeridirektoratet på ny tillatelse. Skår-familien klaget på vedtaket.

SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes tok nylig opp saken i Stortinget. Han spurte statsråd Bjørnar Skjæran om han vil sikre at investorer som gjennomfører erverv i strid med deltakerloven, ikke skal tjene på det. Som eksempel på at regjeringen ikke håndhever egne regler, viser han til fiskebåtrederiet Skårungen II der investorer har fått ervervet aksjer i strid med deltakerlovens og har tatt utbytte.

Nylig ga Fiskeridirektoratet dem tillatelse til å overføre disse aksjene til barnebarn og ektefelle som oppfyller aktivitetskravet.

Stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) stilte Skjæran et liknende spørsmål i desember 2021 og fikk da til svar at regelverket skulle håndheves.

Malene S-saken har versert mellom Fiskeridrektoratet, Fiskeridepartement og de involverte i tre år. Det er en påkjenning for de involverte familiene, og det er forvirrende for alle andre som har utfordringer med generasjonsskifte når tillatelser gis og trekkes fra det ene myndighetsorgan til det neste.