Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Kystbrølet demonstrerte mot den varslede grunnrenteskatten i havbruk foran Sps landsmøte før helgen. I oppropet ramset de opp hva de ønsker oppdrettsnæringen skal bidra til. Det er ikke vanskelig å være enig i dette:

Verdiskaping, innovasjon og industriutvikling langs hele norskekysten. Mer videreforedling av norsk laks, ikke mindre. Mer innovasjon og konkurransekraft for Norge, ikke mindre. En større norsk leverandørindustri, ikke en mindre. Flere lønnsomme jobber langs kysten, ikke færre. Flere eiere med et brennende lokalt engasjement. Derfor sier vi nei til regjeringens lakseskatt, heter det blant annet i oppropet.

Spørsmålet er om grunnrenteskatten hindrer næringen i å nå disse målene. For alt dette er tiltak næringen kunne ha blitt enda bedre på i alle årene vi ikke har hatt grunnrenteskatt på laksenæringen. Vi har til og med hatt flere tildelingsrunder med nye konsesjoner, nettopp for å fremme videreforedling og styrke arbeidsplasser langs kysten.

Vi tror ikke grunnrenteskatten vil sette næringen kraftig tilbake, slik oppropet hevder. Men at eierne må ta til takke med noe mindre overskudd, er nok tilfelle. Mer på linje med det øvrige næringslivet.

Laksenæringen er i en monopolsituasjon så lenge tillatelsene til å drive, er gitt noen få. Det gjør også at inntjeningen er spesielt høy i denne næringen. Derfor er det riktig at grunnrenteskatt innføres i denne næringen, som på vannkraft og i oljenæringen.

At ikke hvem som helst kan starte med lakseoppdrett, er selvsagt riktig. Da ville det gått enda hardere ut over miljø og dyrevelferd enn den siste fiskehelsesrapporten viser.

Omdanningen av penger til makt er lite belyst i norsk offentlighet. Lakseierne har makt gjennom sin økonomi, men de eier ikke sannheten. Deres dystre historie om hvor hardt grunnrenteskatten vil ramme folk som jobber i næringen og har bygd sine liv rundt næringen, er ikke nødvendigvis den rette versjonen.

Om fem-ti år kommer alle til å si at det var rett å innføre lakseskatten, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum til landsmøtet. Det kan være en like sann versjon, som oppdretternes dystre spådommer. Grunnrenteskatt har vist seg å være riktig i andre næringer der det er grunnrente.