Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I fiskerinæringa snakkes det nå om «skjermskippere» og «internettfiskere». De som saumfarer fangstdata og landingssedler, som myndigheter og salgslag deler åpent på nett, framfor å lete etter fisk med ekkolodd og sonarer, kunnskap og erfaring.

Finner noen en forekomst med fisk, tar det ikke lang tid før de får selskap på feltet.

Havfiskeflåtens interesseorganisasjon, Fiskebåt, har den siste tida reagert kraftig på at Fiskeridirektoratet på sine hjemmesider daglig deler fangstdata fra flåten over 15 meter. Dette er data som båtene er pålagt å rapportere inn gjennom ERS-forskriften.

I de åpne datafilene finnes informasjon om hvert eneste hal og fangstoperasjon. Det oppgis nøyaktige koordinater, dybde det fiskes på, hvor lenge redskap er i sjøen og hvor mye de får av de ulike artene.

Dette ser nå flere som en forretningsmulighet. Blant annet fem unge gründere som står bak nettstedet Catchwise. De tilbyr dagsferske fangstkart og analyser over hvem som fisker best, og hvor det fiskes best, på de ulike artene. Målsettingen er, ifølge gründerne, å hjelpe rederiene å optimalisere drifta.

Fiskeribladet mener deling av fangstdata både har positive og negative sider.

Det sparer fiskerne for mye leting, noe som koster både tid og penger. Åpne fangstdata og kunstig intelligens kan hjelpe dem i å drive et mer treffsikkert og effektivt fiskeri. Det kan også spare miljøet, ved at drivstoffutslippene reduseres og uønsket bifangst kan bli lettere å unngå.

Samtidig er det ikke vanskelig å forstå at mange rederi ikke er særlig begeistret for dette. Nergård-sjef Tommy Torvanger mener dette er i ferd med å endre måten vi driver fiske på. At fiskeflåten til slutt bare jager i flokk. Han ønsker flere måneders forsinkelser på deling av fangstdata.

Torvanger er også en av flere i næringa som mener naiviteten til norske myndigheter er stor, når den norske flåten må dele fangstdata med «hele verden», mens for eksempel russiske fartøy som fisker i norske farvann, slipper unna.

Fiskebåt har sendt et brev til Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende saken. Fiskeriminister Bjørnar Skjærans svar er at departementet har saken til vurdering.

Uansett hva myndighetene faller ned på, er det viktig at de er bevisst konsekvensene av å dele fangst- og landingsdata. Så får det heller være at det tar levebrødet fra de unge gründerne.