Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I disse dager søker ungdom opptak til videregående skole. I den forbindelse melder NRK at antall søkere til naturbrukslinja har mer enn doblet seg de siste tre årene. Det gjør det også vanskeligere å komme inn, noe som ikke nødvendigvis bare er bra. Mange ungdom kan bli gode fiskere selv om de ikke har så gode karakterer i fag som engelsk, matte og norsk.

NRK skrev nylig om en ung gutt på 15 år som drømte om å bli fisker, men frykter drømmen blir knust fordi han ikke når kravene. I hans familie er det lange tradisjoner å være fisker. Han er motivert for yrket, men frykter karakterkravene vil hindre ham i å få drømmen sin oppfylt.

Nylig kom Fiskeridirektoratet med sin årlige oversikt over fiskermanntallet. Den viser økningen i antall fiskere, særlig for gruppen under 20 år.Det er blitt 29 flere yrkesfiskere i denne aldersgruppen, fra 309 i 2021 til 338 i 2022.

Også for aldersgruppen 30–39 år var det flere fiskere i 2022 enn året før, med en økning på 88 fiskere fra 1748 til 1836.

Det er også flere jenter som velger yrket. Det er gledelig etter all fokuset som har vært på kvinner som ikke blir behandlet på en skikkelig måte i næringen. Og heldigvis finnes det også jenter som har gode arbeidsplasser på fiskebåter, med kollegaer som kan oppfører seg.

At flere unge vil bli fiskere, skyldes nok også gode arbeidsplasser og konkurransedyktig lønn. Enkelte av de havgående båtene er rene cruiseskipene med flotte lugarer, god mat, film- og trimrom.

Ifølge utdanning.no kan fiskere på trål tjene rundt 1,2 millioner kroner i året. Men det er ikke lønna ungdommen trekker fram som den største motivasjonen for å velge yrket, selv om det også er viktig. Det er spenningen, friheten når man går i turnus, og godt samhold om bord.

Det er synd hvis næringen går glipp av motiverte kandidater, fordi de ikke klarer karakterkravene.

Teoretiske fag har dominert mye de og dominerer stadig mer etter mange reformer i norsk skole. Vi trenger yrkestilbud til dem som passer best i praktiske yrker. Det bør finnes måter å gjøre noe med opptakskrav på praktiske linjer.