Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Denne uken foregår årsmøtet i Fiskebåt, rederorganisasjonen for den store havgående flåten, og en av de vanskeligste sakene som skal debatteres er deres framtidige tilknytning til Norges Fiskarlag. Sjansen for full splittelse i Fiskarlaget er stor, noe vi mener verken stor- eller smårederne vil tjene på. Fiskebåt-medlemmene må derfor pusten med magen denne uken.

Bakgrunnen er at de største rederne tilknyttet Fiskebåt ikke har fikk gjennomslag i Norges Fiskarlag for verken sine ressursfordelingskrav eller en tredelingen av makten i organisasjonen. Sterke krefter har siden landsmøtet i Fiskarlaget jobbet for at Fiskebåt skal melde seg ut av Norges Fiskarlag. Det kan fort bli en realitet når saken skal avgjøres bak lukkede dører onsdag.

Organisasjons-spørsmålet har ridd Norges Fiskarlag som en mare i flere år. Da alle trodde tredelingen av makten mellom nord, sør og Fiskebåt skulle bli banket på landsmøtet i november, fikk kystfiskerne i nord utsatt saken i to år. Dette skapte bråk på landsmøtet, og stemningen ble ikke noe bedre av at Fiskebåts krav om at ressursfordelingen skulle legges fast også bla avvist.

Siden har det ene lokallaget etter det andre i Fiskebåt anbefalt å utrede en utmeldtes av organisasjonen i Trondheim. Dette er også noe organisasjonsutvalget har konkludert med. Fiskebåt bør ikke videreføre medlemskapet i Fiskarlaget, er konklusjonen.

Selv om flere i Fiskebåt ønsker å gå ut av Fiskarlaget bør medlemmene tenke seg om både to og tre ganger om før de gjør det. Vi har en rekke ganger frarådet en oppsplitting av Fiskelaget, fordi vi tror en slik fragmentering vil være ødeleggende for innflytelsen fiskerne har i den politiske debatten. Fiskerne risikerer å bli marginalisert som maktfaktor.

I tillegg er ressursfordelingsspørsmålet i ferd med å bli avgjort på Stortinget, og ikke på bakrommet til Fiskarlaget. Dette vil skje allerede før påske, og dermed er det kun maktdelingen igjen å krangle om. Til tross for at storrederne er frustrert over kystfiskerne, må de gi dem den tiden de trenger for å få forankret maktdelingen blant medlemmene.

Med økt press på bruk av havet, vil antall interessekonflikter framover bare øke i antall. Da er det viktig at bransjen står samlet. Vår håper derfor Fiskebåt-medlemmene ser verdien av å dette, og ikke tar en beslutning denne uken som vil splitte næringen.