Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Norges Fiskarlag skynder seg sakte, svært sakte. På landsmøtet i forrige uke klarte de ikke å enes om en fremtidig organisasjonsstruktur, noe som setter hele laget sjakkmatt de neste to årene. Fiskarlaget er viktig for norske fiskere, og derfor må de ulike grupperingene snart begynne å snakke bedre sammen – og på et langt tidligere stadium enn det de pleier. Åpne maktkamper på landsmøtene gir pressen godt innhold, men kan knapt være bra for organisasjonen.

Målet med landsmøtet i Trondheim var blant annet å få på plass den nye organisasjonen, en tredeling av makten mellom de tre lagene i nord, sør og storrederne i Fiskebåt. Partene ble til slutt enige om grupperingenes representasjon i landsstyret, men prosessen grunnstøtte i spørsmålet om dobbelt- representasjon.

Fiskerne i nord er blant annet redd for at delte eierskap i rederier skal føre til at eierne av samme båt skal velge ulik organisasjonsmedlemskap, og at en dermed tipper flertallet den ene eller andre retningen. Derfor krevde de en bedre utgreiing av hvordan dobbeltmedlemskap skal fungere. Nå blir det trolig satt ned en ny arbeidsgruppe som skal vurdere dette.

Maktkampen kulminerte dermed med at storrederne i Ålesund gikk på et sviende nederlag. Dette er også noe styreleder Christian Halstensen innrømmer, selv om begge parter prøver å plastre såret på en best mulig måte. Roger Hansen prøver blant annet å tone ned den harde maktkampen, og understrekte at det tross alt har skjedd noe i laget de siste årene. Det har han også helt rett i.

Spørsmålet er likevel om Fiskebåt føler nederlaget så hardt at de vil stemme seg ut av Norges Fiskarlag på årsmøtet i februar. Vi tviler på at det skjer, siden Fiskebåt vil stå mye svakere i NHO eller alene enn det de gjør sammen med sine yrkeskolleger i Fiskarlaget. Derfor vil det lønne seg å ha tålmodighet med fiskerne i nord. Det tror vi også Halstensen innser når han får tenkt seg om.

Til tross for bråk og uenighet, er det samtidig godt å registrere at likestillingsdebatten er et tilbakelagt kapittel. Tre kvinner er på plass i landsstyret, noe som viser at organisasjonen beveger seg fremover. Håpet for Fiskarlaget er at endringene fremover vil skje innenfra, uten for store bølger utad. Samtidig må administrasjonen sikre at laget enes om endringene før det skal stemmes. Åpne og splittende maktkamper er ingen tjent med.