Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Maktfordelingen i Norges Fiskarlag kan komme til å skape storkonflikt i laget, og det er ikke enkelt å se for seg en løsning der alle parter er enige. Spørsmålet er om det er pengene eller antall medlemmer som skal avgjøre hvem som får størst makt. Konflikten er såpass dyp og vond at hele organisasjonene kan grunnstøte på årets landsmøte. En mer fragmentert bransje er imidlertid det siste norsk fiskerinæring trenger.

Denne uken foregår landsmøtet til Norges Fiskarlag. I motsetning til tidligere år virker stemningen nokså rosenrød utad, men under overflaten ulmer det. Det store spørsmålet er hvem som skal få mest makt, storrederne i Ålesund eller de mindre i nord? Konflikten er ikke ny. Den har tvert imot ridd organisasjonen som en mare i lang, lang tid.

I utgangspunktet skal makten i Norges Fiskarlag deles i tre: Mellom fiskerne i sør, nord og de store i Fiskebåt. Nå ønsker fiskerne i nord at antall hoder betyr mer enn hva de enkelte lagene bidrar med økonomisk. Maktfordelingen skal diskuteres på landsmøtet, og Fiskebåt har allerede signalisert en utmeldelse om de ikke får gjennomslag for sine krav.

Norges Fiskarlag er viktig for norsk fiskerinæring. Det er den organisasjonen som i størst mulig grad klarer å snakke fiskernes sak inn i det politiske miljøet i hovedstaden, en situasjon som vil endre seg dersom landsmøtet havarerer denne uken. Det vil i så fall være tragisk – ikke minst for fiskerne selv. Konsekvensen vil bli en yrkesgruppe med mindre politisk gjennomslagskraft.

I utgangspunktet har organisasjonen lagt opp til en tredeling, men kanskje bør grupperingene legge ned stridsøksen og se an situasjonene før et endelige vedtak tas. Fiskarlaget har knapt fungert i den nye formen, og derfor kan det være lurt å la medlemsdemokratiet få fungere litt lengre før en konklusjon tas. Bruk rett og slett litt mer tid, er vårt råd.

Vi forstår begge parter i denne saken, og vil nødig konkludere hvem som har rett eller feil. Det eneste vi kan si er at en hastig konklusjon som medfører et brudd, vil være svært uklokt. Ingen er tjent med at Fiskebåt går ut og melder seg inn i NHO. Fiskebåt er heller ikke tjent med en avskalling i nord til Norges Kystfiskarlag.

Fiskerne står fremfor mange vanskelige politiske valg. Kampen om havet tilspisser seg, og de ulike havnæringene vil bruke rå makt for å oppnå sine krav. Da er fiskerinæringen helt avhengig av at fiskerne står samlet og kjemper for egne posisjoner. En fragmentert næring er mye lettere å spille utover sidelinjen, enn en samlet stemme. Nettopp derfor må landsmøtet bruke hjernen og ikke hjertet i denne saken.