Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Vinterens vakreste eventyr, skreifisket, er nå i full gang. Fiskerne kan juble over høye torskepriser og gode fangster. I motsetning til de forrige årene har fisket oppført seg normalt med store volum, særlig fra Vesterålen og nordover, men sesongen kan fort være over. Kystflåten har allerede tatt 5000 tonn mer enn på samme tid i fjor, og kvotene er samtidig redusert med 20 prosent. Usikkerheten rundt russerfiskens vei inn i Europa, et vanskelig marked og langt mindre fisk tilgjengelig, vil prege næringen negativt både ute og hjemme.

Snittprisen så langt i år for den ferske torsken er 54,55 kroner. Dette er noen øre mer enn snittprisen på den frosne torsken, som vanligvis er bedre betalt. Det er de konvensjonelle produsentene som holder prisnivået oppe. De forventer større etterspørsel etter stor torsk.

Nytt av året er at industrien er mye mer observant på fiskens størrelse, og det betales langt bedre for den store enn den lille fisken. På stor fisk over fem kilo er det snakk om rundt 60 kroner kiloen, mot ti kroner lavere for den under 2,5 kilo.

Alt tyder også på at sesongen blir tidlig ferdig, noe som vil kunne få svært negative konsekvenser for industrien på land. Mindre fisk vil stå igjen til restkvote til andre halvår, og dermed risikerer industrien å stå uten fisk. Det bør få flere til å rope varsku.

Det vil i verste fall bety full krise for industrien i Finnmark. Det kan trolig få svært negativ utvikling for sysselsettingen, og faren for permitteringer og i verste fall oppsigelser er stor for flere industriselskap i vårt nordligste fylke. Vi forstår derfor godt at industritoppene i Båtsfjord etterlyser tiltak fra myndighetene, som for eksempel en utvidet ferskfiskordning.

Ute er markedet også svært urolig. Store volum av russisk frossenfisk er på vei inn i Europa, siden USA har stoppet kjøp av fisken fra naboen i øst. Det har allerede resultert i en fallende frossen-pris, og spørsmålet er hvordan torskemarkedet i sin helhet vil reagere når volumveksten virkelig slår inn. Det kan i verste fall også sparke bein under ferskprisen ut til Europa.

Alle disse usikkerhetsmomentene gjør situasjonen svært vanskelig for torskesektoren. Selv om fiskerne akkurat nå jubler over godt fiske og gode priser, er med andre ord veien kort til en svært hard landing. Trolig har vi dessverre bare sett begynnelsen på en industriell nedtur i torskesektoren.