Norges Kystfiskarlag skal ha ros for å sette trakassering og diskriminering på dagsorden, og det er oppløftende for bransjen at nulltoleranse rundt dette skal inn i fremtidige arbeidsavtaler. Samtidig er det underlig å registrere at det samme laget ikke evner å få bedre kvinnerepresentasjon i styret når de først har landsmøte. Vi hadde regnet med at Tom Vegar Kiil & Co hadde vært langt mer offensive - og gått foran som et tydelig eksempel for hele bransjen.

Fiskerinæringen har det siste året hatt et kraftig lys rettet mot seg. Etter flere stygge episoder knyttet til trakassering og diskriminering av spesielt unge kvinner har bransjen endelig begynt å ta grep. Blant annet signerte alle partene i næringen nylig en avtale rundt opplæring og kursing av aktørene, for på den måten få slutt på de uheldige episodene.

Norges Kystfiskarlags leder Kiil har også vært klar om at situasjonen i næringen var uholdbar, og at det var nødvendig å ta grep. Kiil har til og med uttalt at kursing av yrkesutøverne er riktig vei å gå, og at det bør være like naturlig som sikkerhetskursene. Slik sett skulle det bare mangle at organisasjonen ikke fulgte opp saken.

Derfor er det flott å registrere at de innfører nulltoleranse på denne type adferd. Det er også godt nytt at yrkesutøvere kan varsle internt i Kystfiskarlaget om uheldige episoder, uten at de trenger å være medlem for at organisasjonen skal ta affære. Dette viser at Kiil & Co tenker større enn en selv og forstår at løsningen innebærer at alle må ta ansvar, uavhengig av organisasjonstilknytning eller ei.

I kjølvannet av denne debatten undrer vi oss likevel over at organisasjonen ikke er mer offensiv i sin egen styresammensetning. Norges Fiskarlag fikk i fjor kritikk for å ikke å velge en eneste kvinne inn i styre og stell. Dessverre har ikke Kystfiskarlaget kommet så mye lengre enn sine kolleger i Trondheim.

Av 12 utnevne styrerepresentanter er kun to kvinner. En fast og en vara. Det er ikke vanskelig å fastslå at Kystfiskarlaget sviktet når det virkelig gjaldt. Laget burde klart å velge mer fremtidsrettet enn dette. Kiil & Co burde vist langt mer handlekraft for å få bedre likestilling i styre og utvalg.