Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Det er heldigvis ikke ofte det skjer alvorlige hendelser på fiskefartøy som er ute på havet store deler av året.

Fiskeribladets tanker går til pårørende og kollegene til 26 år gamle Jo Aron Kvinge Rogne som fortsatt er savnet fra frysetråleren «Langenes» nord for Bjørnøya. Hovedredningssentralen antar at han er omkommet. I tragedien er det et stort lyspunkt å se hvordan redningsaksjonen ble gjennomført da ulykken inntraff.

Leteaksjonen etter den savnede fiskeren ble koordinert av de rutinerte redningslederne ved Hovedredningssentralen Nord-Norge i Bodø. Herfra styres alle ressurser som er tilgjengelig og kan settes inn i aksjonen. Tirsdag kveld var to redningshelikoptre i lufta, et kystvaktskip og en rekke fiskefartøyer i aksjonen som ble styrt herfra. Foto: Bent-Ove Jamtli/HRS Nord-Norge

Godt koordinert redningsarbeid

Fra før vet vi at redningslederne ved Hovedredningssentralen er blant de beste i verden på å koordinere leteaksjoner, enten det er på fjellet eller til havs.

At man får redningshelikoptre i luften og får satt inn kystvaktfartøy i søk, er en trygghet for alle som har havet som arbeidsplass. HRS kan også benytte Forsvarets fartøy og fly, samt andre sivile ressurser som befinner seg innen rekkevidde og er tilgjengelig.

Mannskapet på frysetråleren «Langenes» fra Ålesund, startet umiddelbart søk etter sin savnede kollega. Kort tid etter fikk de hjelp av en rekke andre fiskefartøy. Foto: Geir Vinnes

Alle stilte opp

På sjøen er det lang tradisjon for å komme andre sjøfarende til unnsetning når man er i nød. Derfor var det nesten rørende å se hvordan andre fiskefartøy avsluttet fisket sitt og meldte seg til redningstjenesten og kystvakten for å tilby sin assistanse.

Som pressemedarbeider og tidligere redningsleder Frode Iversen ved HRS Nord-Norge uttalte til Fiskeribladet; – Dette er kystvakta på sitt beste.

Samtidig roste han det russiske fiskefartøyet og de norske fiskebåtene som raskt meldte seg for å lete etter sin savnede kollega. Totalt elleve fartøy seilte i formasjon i nesten 18 timer, godt koordinert av mannskapet om bord på KV «Barentshav» og HRS.

Konflikt blir lagt til side

Når man har et risikofylt yrke om bord på et fiskefartøy langt fra land, hvor man kan risikere å være i nød i flere timer før hjelpen kommer, er det godt å se omtanken fra alle «konkurrentene» på fiskefeltet.

Storpolitikk, krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland, blir lagt til side når en kollega trenger hjelp. Den russiske tråleren, «Norvezhskoe More» (Norskehavet), meldte seg til tjeneste for sine norske venner og deltok helt til søket ble avsluttet.

Solidariteten mellom fiskerne og viljen til å stille opp for hverandre, gir trygghet om at man selv kan forvente hjelp hvis en ulykke skulle inntreffe.

Men viktigst av alt er at den gir håp og et godt inntrykk av våre dyktige fiskere.