Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Fiskerimyndigheter og forvaltning får hard kritikk om dagen. Den kritikken bør ikke møtes med taushet og avvising.

Forvaltningen er avhengig av et nært og godt samarbeid med fiskerne, men for å få det til, må man ha tillit til hverandre. De siste dagers debattinnlegg i blant annet Fiskeribladet tyder på en grunnleggende mangel på tillit og et lite konstruktivt samarbeid.

Lederen i Norges Kystfiskarlag, Tom Vegar Kiil, har gått sterkt ut i sin kritikk av direktoratet. Fiskeridirektørens svar har fått flere i næringen til å støtte kystfiskarlagslederen.

Det som begynte som en kritikk av rapporteringskrav i den minste flåten, har nå fått gamle motsetninger til å blusse opp igjen.

Noen av konfliktsakene som er trukket fram, har pågått lenge. Kritikken går blant annet på lang saksbehandlingstid, mangelfull oppfølging og tilbakemelding på saker.

At saker ikke avsluttes, må bety at de ikke er håndtert på en god måte. Her har både direktorat og departement et forbedringspotensial.

Vi skal ikke påstå at kritikerne alltid har rett. Det vil alltid være deler av historien og forhold som ikke kommer fram i lyset. Det er også en tendens at det er de hardeste kritikerne som velger å uttale seg. Men at noe ikke er som det bør i forvaltningen, er åpenbart.

Fiskeridirektoratet anklages for å være arrogant og misbruke makt og fiskeri- og havministeren får høre at han er fraværende. Begge deler er det tegn på manglende gjensidig forståelse, og det hviler et ekstra ansvar på myndighetene på å rette opp i forholdet.

Fiskerinæringen er enige om at de ønsker en god ressurskontroll. Det er ikke her støvelen trykker.

Men tillit bygges ikke over natten. Det tar tid, og det er bare å komme i gang med jobben.