Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Endelig har fiskerimyndighetene kommet med forslaget om å stramme inn og adgangsbegrense deltagelsen i snøkrabbefisket. Forslaget kom ikke én dag for tidlig, og Fiskeridirektoratet bør arbeide raskt når de får inn de ulike høringssvarene. Både for næringen og myndighetene sin del bør nye regler tre i kraft før neste sesong starter. Samtidig bør kravene være så tøffe at de useriøse og de ikke aktive aktørene lukes bort.

Følgende konkrete forslag på selve lukkingen foreligger, og Fiskeridirektoratet har som mål å begrense adgangen mest mulig.

  • Lukking basert på deltagelse ett av årene 2020, 2021 og innen 16. mai 2022, eventuelt basert på deltagelse i to av de nevnte årene.
  • Delvis lukking, hvor totalkvoten deles mellom en åpen og lukket gruppe med kvalifiseringskrav for lukket gruppe.
  • Påmeldingsordning, med fartøykvoter og siste utseilingsdato før refordeling.

Interessen for snøkrabben har vært økende de siste ti årene. Fra tre fartøy og en fangstverdi på 3,2 millioner kroner i 2013, til 32 fartøy og en fangstverdi på 617 millioner i fjor. Fisket har i løpet av årene siden starten dessverre utviklet seg i en svært negativ retning. Det frie fisket er blitt et såkalt olympisk fiske, og driften ved flere båter har tilnærmelsesvis vært preget av vill vest-tilstander. Det har både vært dødsulykker og useriøsitet knyttet til avlønning og arbeidsforhold om bord. Forhåpentlig vil innstramning endre på dette.

Etter vår mening bør myndighetene vurdere et strengest mulig reguleringsregime. Ut fra tidligere erfaringer med lukking bør de kreve aktiv deltagelse i minimum to år. Det skjedde da leppefisk-fisket ble lukket, og selv om den lukkingen skapte furore, tror vi likevel erfaringen fra den gang er at fisket bør begrenses mest mulig.

Samtidig må myndighetene sikre at det ikke er fritt frem å omsette løyvene umiddelbart etter en eventuell lukking. Det var nettopp det som skapte mest bråk da endringene i leppefisket skjedde.

En streng regulering vil trolig medføre protester fra i noen i bransjen, men det bør være de som faktisk har drevet aktivt fiske de siste årene som også blir premiert med kvote. Vi tror derfor ikke noen delvis lukking eller en påmeldingsordning er veien å gå. Nå blir det opptil myndighetene å avgjøre hvordan ordningen best mulig skal settes ut i live. Uansett, det må skje før enste sesong.