Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I norsk sjømatnæring er det skapt et bilde av at industrien generelt går veldig dårlig, men ferske tall fra sild- og makrellgiganten Pelagia viser at ikke alt er helsvart. Det er godt nytt for næringen siden det er viktig at hele verdikjeden driver lønnsomt.

I løpet av de siste åtte årene har Pelagia omsatt for 55,6 milliarder kroner, og kan vise til et resultat på om lag fire milliarder kroner. Det gir en resultatmargin på om lag syv prosent. Det er langt lavere enn hva den pelagiske fiskeflåten kan vise til, men likevel langt bedre enn mye annen fiskeindustri. Tallene viser at bildet er langt mer nyansert enn det som tidligere har kommet frem.

De siste årene har det vært mer kamp enn samarbeid mellom industri og flåte i den pelagiske næringen, noe som blant annet har resultert i flere omstridte rettssaker. Blant annet har Pelagia utfordret fiskernes omsetningsmonopol, ønsket hemmelig auksjon samt gjentatte ganger påpekt det problematiske ved at fiskerne leverer vel så mye fisk i Danmark som i Norge. Samtidig har fiskerne vært lite villig til å diskutere deres egen monopolsituasjon.

Tidligere i år leverte bearbeidingsutvalget, ledet av UiT-professor Kathrine Tveiterås, sin rapport som beskrev hva som skal til for å sikre en mer helhetlig verdikjede. Der ble det blant annet pekt på utfordringen med at fiskerne har kontroll på salgs- og kjøpsprosessen, og at det kanskje er behov for bedre tverrfaglig representasjon i salgslagene. Dette er noe Pelagia-ledelsen lenge har vært opptatt av.

Bedriftens leder har de siste årene blant annet vært knallhard i sin kritikk av fiskernes makt, mens fiskerne mener industriselskapets monopolsituasjon har vært utfordrende. Den økonomiske situasjonen for begge parter viser at bildet ikke er så svart-hvit som aktørene hevder.

De harde frontene i sildenæringen har preget bransjen for lenge, og den økonomiske situasjonen i industrien viser at det ikke er grunn til å fortsette med det harde skytset. Etter vår mening er det dessuten uheldig dersom Pelagia skulle få gjennomslag for å holde auksjonene skjult for offentligheten. Åpenhet er viktig for samspillet i alle bransjer, og resultatene til industriselskapet viser at det er ingen grunn til mer hemmelighold.