Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Fiskerimyndighetene stopper opp og vil likevel ikke justere opp deltakerkravet i kongekrabbefisket. Snuoperasjonene kommer etter at myndighetene har fått kjeft fordi forslaget kom så seint på året. Vurderingen er klok, men kravet bør like fullt innføres fra sesongen 2025. Det er viktig å sikre yrkesfiskerne bedre rammevilkår.

Fiskeridirektoratet foreslo tidligere i høst å justere opp kravene til å delta i kongekrabbefisket. I dag må du fiske for 200.000 kroner i året på andre fiskeslag for å få delta i krabbefisket. I forslaget fra Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen & Co var planen å justere det opp med 100.000 i 2023 og 200.000 i 2024.

Forslaget ble støttet av industrien, mens grupperinger på flåtesiden stilte seg negativ til endringene. Spesielt har fiskerne i de minste flåtegruppene stilt seg negativ, siden flere av dem vil bli stengt ute. Aktørene i industrien har vært enig med at det er naturlig å justere kriteriene i takt med prisutvikling og omsetningen i resten av næringen.

Forslaget har vært til høring, og det er ikke første gangen myndighetene foreslår en heving. Også i 2021 ville Fiskeridirektoratet ha en tilsvarende endring, men Stortinget stoppet planene. Denne gangen ble forslaget skrotet på grunn stor motbør i høringsrunden.

Fiskeridirektoratet uttaler at de har registrert at kritikken mot tidspunket for endringene, samt at den betydelige reduksjonen i kvoterådet kan medføre store økonomiske implikasjoner for enkelte aktører. En del fiskere kan dessuten få insentiver til høyere aktivitet nå på slutten av året og ta økt risiko ved å fiske i dårlig vær, er direktoratets vurdering.

Et av argumentene for en oppjustering er at de generelle fiskeprisene har gått opp, og at det er lett å oppnå en omsetning på 200.000 kroner. Samtidig virker det som om enkelte fiskere bruker kongekrabbefisket som hovednæring, og ikke attåtnæring som er utgangspunktet. Disse argumentene mener vi fremdeles holder vann, og må være styrende i fiskeripolitikken.

Etter vår mening er derfor ikke innholdet i selve forslaget feil, men tidspunket på når det kom. Det nytter ikke å presentere nye krav så seint på året. La dem heller gjelde fra kommende fiskeår. Det er nemlig behov for sikre bedre lønnsomhet i kongekrabbefisket

Når vi samtidig vet at prisene på andre arter har gått opp, er terskelen for å få innpass senket. Vi bør unngå at det blir tilnærmelsesvis «et åpent fiskeri». Samtidig må ikke kravet ikke blir så høyt at det hindrer nyrekruttering og ringvirkninger til næringen. Derfor bør ikke planene legges for langt ned i skuffen.

Rettelse: I den første utgaven av denne artikkelen, og i utgaven i papiravisen, skrev vi at det var statsråd Bjørnar Skjæran (Ap), som stoppet regelendringen i 2021. Det stemmer ikke. Regelendringen ble stoppet av SV i Stortinget.