Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Denne uken hedret Fiskeribladet fire kvinner som har våget å stikke seg fram for å bedre arbeidsforholdene i fiskeri- og sjømatnæringen. Susanne Mortensen, Mariann Frantsen, Monica Langeland og Kathleen Mathisen ble tildelt Årets navn 2022 under Sjømatdagene på Hell.

Det er modig å stå fram og fortelle om trakassering. Historiene har ofte vist seg å være toppen av isfjellet, og når problemene først er trukket fram til overflaten, gjør økt oppmerksomhet det lettere for andre å stå fram. Flere blir hjulpet til å si fra. Men det er likevel en påkjenning når kommentarfelt i sosiale medier renner over av utsagn som ikke hører hjemme i en sivilisert debatt.

Derfor frykter mange at belastningen med å stå fram blir for stor, og lider heller i stillhet. Som Monica Langeland påpekte i forbindelse med prisutdelingen: «Folk tenker på hvilke følger det kan få senere i livet. Og hva gjør man om folk sier «Det må du tåle»?»

Dette er noe av det Susanne Mortensen opplevde da hun sto fram. Hun var ikke forberedt på hetsen hun fikk i sosiale medier. Det er det vel ingen av oss som ville vært.

Men heldigvis fikk Mortensen også mye støtte. Blant annet av de tre hun deler prisen med. De startet organisasjonen «Kvinner i havet» og arrangerte en stor likestillingskonferanse i Bergen i fjor høst. Et arrangement de har tenkt å videreføre. Men neste gang under navnet «Endring i havet».

Navneendringen understreker at det nettopp er endringer som må til. Varige endringer av holdninger og oppførsel. Enten det er kvinner eller menn, skal ingen måtte bite i seg og «tåle» å bli behandlet på en uverdig måte på arbeidsplassen sin.

Historier om trakassering er en del av vår mørke historie. Det går hverken an å fortsette, eller stå på stedet hvil, etter at samfunnet er blitt gjort oppmerksomme på disse sidene ved sjømatnæringen. Som vi har sett i så mange andre næringen, er man nødt til å ta fatt i problemene.

Så får vi håpe at de som bruker nettet til å lire av seg sitt eget søppel, ikke klarer å stoppe folk i å fortelle. For bare ved at modige mennesker står fram og sier fra, kan vi komme videre med å gjøre samfunnet trygt for alle.