Maritime Robotics og Polarcirkel Helgeland Plast vil bli enda mer synlige ute i verden med ubemannede sjødroner.

Denne måneden satte de to norske selskapene seg ned for å legge en større strategi for videre satsing og samarbeid. Strategien går i korte trekk ut på at de drar nytte av hverandres markeder.

Vokser sammen

– Vi blir større sammen. Når Maritime Robotics vokser, vil vi produsere flere båter, og båttyper for dem. De kan gjennom oss også nå inn i markeder hvor vi leverer båter fra før.