– Det vi ser er at søvnmangel og utmattelse er en faktor i veldig mange av de skadene som rapporteres inn til oss. Mange skader kunne vært unngått med god søvn og bedre hjelp til å takle stress, sier Marius Schønberg, leder forebyggende avdeling i sjøforsikringsselskapet Gard til Kystens Næringsliv.

Selskapet har ansvarsforsikringen for rundt 7000 skip globalt, inkludert sjøfolkene om bord.

Samlet sett forsikrer Gard rundt en femtedel av alle sjøfolk globalt, noe som tilsvarer en arbeidsstyrke på rundt 400.000