– Bruk av kunstig belysning gir en sårbarhet, blant annet fordi det mimer eller maskerer lys i naturen, og kopierer påvirkningen fra fullmånen, sier forsker Even Moland ved Havforskningsinstituttet.

Moland forteller at effekten på fisk er velkjent, og for lengst kommersialisert.

Illustrasjon fra forskningsrapporten «Impacts of artificial light at night in marine ecosystems». Foto: Fra rapporten

– Vi vet at fiskerier over hele verden benytter lys til å tiltrekke seg og konsentrere arter for fangst. Det omfatter alt fra ulike blekksprutarter til stimfisk som sardiner, brisling og sild, og har pågått fra man brukte fakler til man tok i bruk Petromax på parafin og moderne LED-lys.