Konkurransen i fjor skapte stort maritimt engasjement langs kysten. Initiativtakerne vil på nytt fremheve og premiere godt samarbeid mellom myndigheter og maritimt næringsliv.

Kickstarten blir på webinaret Maritim Supertirsdag tirsdag 5.mars. Du kan melde deg på webinaret her.

– Det har vært utrolig artig å være med og kåre årets maritime kommune, og vi tror prisen kan motivere flere til å jobbe enda mer iherdig på tvers av lokalpolitikk og næringsutvikling, sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Kystens Næringsliv.

– Fremragende samarbeid

Daglig leder i Maritimt Forum i stemmer i:

– Vi opplevde sterkt engasjement rundt kåringen i fjor, og derfor ønsker vi å videreføre konkurransen fremover. Vår ambisjon er å gjøre dette til fast innslag langs kysten, på våren og forsommeren, med avduking av en vinner under Arendalsuka, sier Ivar Engan.

Det er Maritimt Forum og Fiskeribladets søsterpublikasjon, Kystens Næringsliv, som står bak kåringen, som har til hensikt å synliggjøre og fremheve samarbeidet mellom maritimt næringsliv og lokalpolitikere i kystkommunene våre.

– Gjennom kåringen får vi synliggjort mange eksempler på fremragende samarbeid. Vi satser på en smitteeffekt langs kysten, og at konkurranseinstinktet virkelig vekkes til live. Det er viktig for bevisstheten om hvor viktig maritim næring er for kysten og landet, fortsetter Engan.

Innledende runde

Det var Horten, Haugesund, Bergen og Ulstein som var nominerte kommuner i 2023. Dette ble gjort med utgangspunkt i en maritim ringvirkningsrapport utformet av analyseselskapet Ny Analyse.

En avstemning på Kystens.no samt kvalitative vurderinger fra en fagjury la grunnlaget for å utpeke Horten til fjorårets vinner.

For 2024 tar man en ekstra innledende runde gjennom en fylkeskonkurranse. Dette innebærer at alle maritime kystkommuner er nominerte, og at publikum kan gi sin stemme til kommunen de mener fortjener å gå videre til finalen.

Avstemningen skjer fra 5. mars og frem til One Ocean Week i Bergen i midten av april. Her gjøres det kjent hvilke av kommunene som går videre til landsfinalen. Og til slutt: En verdig vinner utpekes under Arendalsuka, tirsdag 13. august.

Vil ha gode historier

Fagjuryen vil se hen til tallene fra avstemningen, men også legge til grunn noen utvalgte kriterier når de utpeker en vinner. Dette handler om historikk, nøkkeltall, lokalpolitisk engasjement samt fremragende bedriftsprestasjoner.

Årets maritime kommune
  • En kåring i regi av Maritimt Forum og Kystens Næringsliv, som ble gjennomført første gang i 2023.
  • I år vil konkurransen ha to deler: En regional konkurranse der alle maritime kommuner i kystfylker er nominert.
  • Fylkesvinnere går videre til nasjonal konkurranse, og vinneren kåres under Arendalsuka 2024.
  • I tillegg til en avstemming på Maritimt Forums nettsider, vil en fagjury legge til grunn en rekke kvalitative kriterier når en verdig vinner skal kåres.

– Det er ikke bare tallenes tale som blir utslagsgivende for hvem som vinner prisen. Vi legger til grunn en helhetsvurdering, der flere faktorer spiller inn når vi slutt peker på en verdig vinner. Vi ønsker å fremheve de gode historiene som sier noe om kraften og dynamikken i samarbeid mellom politikk og næringsliv, sier Hage, som også sitter i fagjuryen.

Engan legger til:

– Alle maritime kystkommuner kan vinne. Ikke nødvendigvis bare de større maritime kommunene. Derfor bli det ekstra spennende å se om vi igjen klarer å vekke til livet engasjementet, lokalpatriotismen og vinnerinstinktet.