Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Hyseprisen har «alltid» beveget seg som en berg-og-dal-bane. Når prisen har blitt for høy, har mange valgt bort hyse. Prisfallet i år er og vil bli større enn på flere år. Hittil i år er det en nedgang i førstehåndsprisen på hyse på 17 prosent i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi), tilsvarende 4 kroner per kilo rund vekt.

Fordi euroen har styrket seg mot krona, er prisfallet større i euro. Dermed har vi fått en korreksjon i hyseprisen. I tillegg er nedgangen i eksportertvolumet større enn nedgangen i fisket. Det antyder lageroppbygging og ytterligere prisnedgang. I Surofi er førstehåndsprisen på torsk 16 kroner høyere per kilo enn for hyse. Aldri før har prisdifferansen vært større.

Finn-Arne Egeness, sjefsanalytiker for sjømat i Nordea. Foto: Nordea Markets

Prisfall

Prisfallene på hyse skjer typisk i forbindelse med utfordringer i økonomien, eller etter lengre perioder med prisvekst. Ser vi på perioden etter årtusenskiftet, falt hyseprisen til fisker i forbindelse med krisen i verdensøkonomien fra 2001 til 2003. Neste prisfall kom under den internasjonale finanskrisen i 2008 og 2009. Under den europeiske gjeldskrisen i 2012 falt også førstehåndsprisen, og det samme skjedde under pandemien. Fellesnevneren er med andre ord økonomiske kriser. Etter den kraftige prisøkningen i 2013 og 2014, falt hyseprisen til fisker både i 2015 og i 2016. Det viser at hyseprisen ikke vokser inn i himmelen.

Hva skjer?

Eksportprisen på fryst hyse var rekordhøy i fjor. Prisen fra ett år til et annet har heller aldri steget mer enn den gjorde i fjor. Det forklarer prisnedgangen på en art som typisk har variert mye i pris. Fordi hysa ofte blir prioritert bort i økonomisk krevende tider, er rentehevingene en annen forklaring på prisnedgangen. I det viktige britiske markedet har lavpriskjeder som tyske Aldi økt sine markedsandeler i takt med økte levekostnader. Vareutvalget i de ulike supermarkedene og forbrukers handlemønster kan derfor være en annen forklaring på prisfallet.

Et annet viktig poeng er at hyse foredles til færre produkter enn torsk og sei. I eksportstatistikken får søkeordet «hyse» kun 20 treff, mot 70 for «torsk» og 65 for «sei». Dermed er det kritisk for hysa hvis etterspørselen etter hysefilet i det amerikanske eller britiske markedet faller, fordi næringen er helt avhengig av disse markedene. I tillegg er søkefrekvensen etter «haddock» på Google betydelig lavere enn etter «cod» og «salmon». Det viser at færre forbrukere har preferanse for hyse enn andre kommersielt viktige arter og forklarer hvorfor mange velger bort hyse dersom det finnes rimeligere alternativer.

Eksport

Handelsstatistikken viser at det er eksporten av fersk og fryst sløyd og hodekappet hyse som faller mest i mengde. Størst er nedgangen for fersk hyse, både i mengde og prosent. I motsetning til hel hyse, er det en økning i eksporten av både fersk og fryst hysefilet. Filet er imidlertid en begrenset produktkategori sammenlignet med hel hyse.

Fryst hyse er den største og viktigste produktkategorien for norsk hyse. For fryst hyse er det størst nedgang i eksporten til Kina og USA. Kina er i stor grad et foredlingsmarked og reflekterer redusert etterspørsel i USA og Storbritannia. Samtidig som eksporten til Kina faller, er det en økning i eksporten til Polen, et annet viktig foredlingsmarked. Veksten til Polen kan forklare halvparten av fallet i eksporten til Kina og illustrerer at mange leter etter foredlingsmarkeder nærmere konsummarkedet. Fordi russiskfanget hyse er billigere enn norsk, velger trolig mange kinesiske fabrikker russisk fisk framfor norsk fisk. I fjor ble det eksportert 1 400 tonn fryst hyse til Indonesia, primært til videreforedling. Eksporten til Indonesia har imidlertid falt med 65 prosent i år.

Selv om førstehåndsprisen i Surofi har falt, har eksportprisen på både fersk filet og fersk hyse økt. Prisen på de fryste produktene faller imidlertid. For fryst hyse er det en prisnedgang på 18 prosent, mens eksportprisen på fryst filet er ned 13 prosent. På samme måte som filet har klart seg bedre enn rund fisk, ser vi at ferske produkter klarer seg bedre enn fryste.

Fordi hysa er svært avhengig av enkeltmarkeder, er det viktig at næringen og deres organisasjoner utvikler flere markeder og produktkategorier for hyse. Det vil øke fangstinntekene til fiskefartøyene og redusere sannsynligheten for prisfall på varelageret for industrien. På kort sikt vil den forventede kvotenedgangen på 25 prosent til neste år kunne redusere prisfallet, men prisen skal trolig ytterligere ned før kundene kommer tilbake for fullt.