Skal vi gi strukturkvote-eierne en evig gevinst?

I kvotemelding er strukturgevinsten for de 25 største eierne i fiskeflåten oppjustert fra 2–3 milliarder til 6,8 milliarder kroner. Innebærer dette at regjeringen vil gi de største eierne en evigvarende gevinst?

Stor kyst og liten kyst på vei inn fra feltet i Kvænangen. I den nye kvotemeldingen kan enkeltpersoner oppnå en gevinst på opp mot 700 millioner kroner. Totalt er det snakk om en gevinst på 6,8 milliarder kroner fordelt på de 25 største fiskebåteierne.
Stor kyst og liten kyst på vei inn fra feltet i Kvænangen. I den nye kvotemeldingen kan enkeltpersoner oppnå en gevinst på opp mot 700 millioner kroner. Totalt er det snakk om en gevinst på 6,8 milliarder kroner fordelt på de 25 største fiskebåteierne.Foto: Frode Adolfsen
Publisert 14. February 2024, kl. 14.20Oppdatert 14. February 2024, kl. 14.29