Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

A

Arealkonfliktene i havet vil øke fordi nesten alle næringen som utnytter havet har vekstambisjoner, slik som fiskeri og havbruk, energi, shipping og turisme.

B

Biologien har vært og er utfordrende for mange lakseprodusenter. Til tross for økt utsett av smolt, ytterligere satsning på storsmolt og økt maksimalt tillatt biomasse i sjø, øker ikke slaktevolumet.

C

Chile er verdens nest største produsent av atlantisk laks. Tall fra Kontali viser at Chile vil produsere 762 000 tonn atlantisk laks i år.

D

Danmark er et transitt- og foredlingsmarked for norsk sjømat på vei til europeiske forbrukere. Det forklarer hvorfor norsk sjømat for hele 15 milliarder norske kroner blir fortollet inn til Danmark i år.

E

England er ett av våre aller største og viktigste torske- og hysemarked. Mye av konsumet er i form av Fish & Chips. I dyrtiden velger imidlertid mange rimeligere arter som Alaska pollock.

F

Fiskeoljeprisen har gått til himmels på grunn av værfenomenet El Niño som har redusert fisket etter anchoveta i Sør-Amerika. Det har hatt en positiv effekt på prisene på pelagisk fisk og bidratt til rekordhøy omsetning i Sildelaget.

G

Grunnrenteskatten for laks er på 25 prosent, og ikke 40 prosent som først foreslått. Til tross for en redusert sats, har skatten hatt en negativ effekt på investeringsviljen i hele verdikjeden.

Aksjonen Kystbrølet demonstrerte mot grunnrenteskatten utenfor Senterpartiet landsmøte i 2023. Foto: Anders Furuset

H

Havvind. Konfliktene mellom aktørene i havnæringene er økende, spesielt mellom fiskeri og havvind er det allerede er store konflikter.

I

Island, Norge og Russland er de største aktørene i torskefiskeriene. Mens norske og russiske torskekvoter faller til neste år, er det en marginal økning i islandske kvoter.

J

Japan er det viktigste markedet for norsk makrell. Norsk industri satser millioner på å filetere makrellen før eksport. Avskjære blir til slutt til laksefôr og er en tilnærming til sirkulærøkonomi i pelagisk sektor.

K

Klippfisk er motoren i norsk hvitfiskindustri. Klippfisk produseres av både ferskt og fryst råstoff. Det gir en helt annen stabilitet enn de som kun bruker fersk fisk i produksjonen.

L

Laksen er den viktigste arten i norsk sjømatnæring. Aldri før har verken lakseprisen eller produksjonskostnadene vært høyere. 90 kroner per kilo er den nye normalen for laksen ifølge Nordea Markets.

M

Marine Stewardship Council er den kanskje viktigste sertifiseringsordningen for villfanget norsk fisk. Derfor er det fordelaktig at torsken fisket innenfor 12 nautiske mil nord for 62 grader nord igjen er MSC-sertifisert.

N

Nybyggprisene har økt kraftig de siste årene. Det har sammen med usikkerheten rundt kvotemeldingen redusert antall nybyggsordrer til fiskerinæringen.

O

Oljeprisene har etablert seg på et høyere nivå enn før pandemien. I tillegg til høyere oljepriser, vil høyere avgifter og økte krav til innblanding av biodrivstoff øke energikostnadene og påvirke bunnlinjen i energikrevende fiskerier.

P

Pris er det viktigste kjøpskriteriet for norsk sjømat. Prisen forbruker betaler skal dekke kostnadene i hele verdikjeden.

Q

QR -koder er introdusert på en rekke produkter de siste årene. Det gir forbruker mulighet til å tilegne seg mer kunnskap om produktene de handler eller tenker å handle.

R

Rekefisket kan øke framover fordi trålerne får stadig flere ledige fangstdøgn i takt med lavere torskekvoter, men lønnsomheten påvirkes sterkt av økte avgifter og høye energipriser.

S

Sustainability, eller bærekraft, er og vil være fundamental i alt vi foretar oss framover.

Fra filetlinja hos Lerøy Norway Seafoods på Melbu. Foto: Arkivfoto Nofima

T

Torsken er den viktigste arten i norsk fiskerinæring. Til tross for en kvotereduksjon på nesten 20 prosent i år, økt ikke prisen til fisker målt i euro. Den viktigste årsaken er krevende økonomiske tider i Europa på grunn av økt levekostnader og høyere renter, samt den kraftige prisstigningen i fjor.

U

Uerprisen er høyere enn i fjor, blant de største vekstmarkedene er Portugal og Spania. Land mange solhungrige nordmenn kanskje først og fremst forbinder med sommer og sol.

V

Valutakursen har stor betydning for lønnsomheten i norsk fiskeri- og havbruksnæring. Den svake kronen øker inntektene når eksportørene veksler om inntektene sine i utenlandsk valuta til norske kroner.

W

Waterloo var slaget som felte den franske keiseren Napoleon Bonaparte. Frankrike er i dag et viktig marked for en rekke arter i norsk sjømatnæring, særlig for laks.

X

X-ray eller laser er i dag et viktig våpen for å bekjempe lakselus i norske merder.

Y

Yankee refererer til personer fra nordstatene i USA. Nettopp USA er ett av de viktigste markedene for norsk sjømat. Eksportverdien til euro-sonen er imidlertid 7 ganger så høy som til USA.

Z

Zero, eller null utslipp av klimagasser innen 2050 er et viktig mål. Det vil kreve enorme investeringer på industrielt nivå.

Æ

Ærlighet varer lengst. Fiskerinæringen er av Riksrevisjonen utpekt å ha særlig stor risiko for både økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Det må næringen jobbe aktivt med!

Ø

Østers er en liten produktkategori i norsk sjømatnæring. I år har vi eksportert østers for i overkant av en million norsk kroner, men både snittprisen, mengden og verdien er lavere enn i fjor.

Å

Ålesund er Norges største sjømatkommune ifølge den siste ringvirkningsanalysen til Menon, Nofima og Norce. Kanskje hadde det vært naturlig at den kommende kvotemeldingen ble presentert på Ombordfrystkonferansen i nettopp Ålesund 11. januar 2024?