Foreslår å bytte ut oppdrettsanlegg for laks med torsk

Torsk har til sammen 29 oppdrettslokaliteter lans kysten, mens laks har 989. Er det mulig å finne en løsning hvor lakselokaliteter som ikke er optimale kan bli brukt til torsk, spør leder i Codcluster, Maiken Johnsen.

Kysten trenger råstoff og fisk til anleggene på land. Da må det satses på oppdrettstorsk når havforskerne er så tydelig på at det vil bli betydelig mindre villfanget torsk å høste på.
Kysten trenger råstoff og fisk til anleggene på land. Da må det satses på oppdrettstorsk når havforskerne er så tydelig på at det vil bli betydelig mindre villfanget torsk å høste på.Foto: Codcluster
Publisert 14. November 2023, kl. 06.00Oppdatert 14. November 2023, kl. 09.34