Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

Etter regjeringens forslag til fordeling av strukturgevinst skal fiskebåter som har benyttet seg av en strukturkvoteordning få full uttelling for grunnkvotene sine og 50 prosent uttelling for strukturkvotene sine, når strukturgevinstene skal fordeles etter 2026.

Ser vi på hvilke utslag dette kan gi i flåtegruppen ringnot, kan det lønne seg stort å strukturere like før utløpet av 2032, da over halvparten av dagens strukturkvoter utløper for denne flåtegruppen.

Ringnot er den flåtegruppen som har strukturert minst av alle flåtegruppene til nå. Det kan derfor lønne seg stort for de båtene som ikke har strukturert, eller som bare har kjøpt en liten strukturkvote til nå, å kjøpe seg opp til kvotetaket på 850 kvotefaktorer før utgangen av 2032.

Ringnotbåten «Senior» vil få 945 kvotefaktorer å fiske på i 2033 til utgangen av 2037. En ekstra kvotefaktorgevinst på flere titalls millioner kroner årlig. «Senior» eies av Biro Holding AS/Dahl Fiskeri og hører til i Bodø. Foto: Julie Arntsen

En båt som allerede er i kvotetaket, som «Senior» i Bodø, vil også ha fordel av en strukturkvote på 361 basistonn som ble kjøpt i 2017. Med 50 prosent uttelling på denne strukturkvoten i det store tilbakefallet av kvoter etter utløpet av 2032, får de beholde ekstragevinsten i fem år etter 2032.

Stor uttelling

Enda større fordel av fordelingen av strukturgevinstene kan en båt få, som ikke har kjøpt strukturkvoter til nå.

Som eksempel kan en båt som «Andrea L», som har en grunnkvote på 489 og kun har 46,5 i strukturkvotefaktor, kjøpe seg opp til kvotetaket på 850 innen utgangen av 2032.

Det vil gi denne båten både en stor uttelling på grunnkvoten, som etter Fiskeridirektoratets beregninger er på pluss 70 kvotefaktorer, men også i tillegg 50 prosent i gevinst på en strukturkvote på 335 kvotefaktorer denne båten vil kunne kjøpe i 2032.

En gevinst som bare vil øke, år for år, etter hvert som nye strukturkvoter utløper i årene etter 2032.

Nils Torsvik, tidligere redaktør i Fiskeribladet,

Gevinsten på rundt 100 kvotefaktorer som «Andrea L» kan få fra 2032, og nær det doble i årene etter, vil den dra fordel av i 20 år fra 2032. Verdien på disse ekstra kvotefaktorene er per i dag minst 120 millioner kroner per 100 kvotefaktorer. Hva de vil være verd i 2032, med utsikter til slike gevinster, tør jeg ikke spå i dag, men trolig langt høyere.

Trolig langt høyere verdi

Tilsvarende vil båter i andre flåtegrupper også kunne dra fordel av å ha strukturert lite før 2032, for det året å kjøpe seg opp til kvotetaket.

Et kvotetak som imidlertid allerede da vil måtte ligge høyere enn dagens tak, siden båter som «Senior» og andre som allerede stanger i taket, vil bryte gjennom det i 2027.

I 2027 vil «Senior», etter forslagene i kvotemeldingen», komme opp i 856 kvotefaktorer.

Fra 2028 til 2032 er den i 865 faktorer, og fra 2033 til 2037 oppe i 945 faktorer, noe som framgår av beregninger som Fiskeridirektoratet viser på sin nettside om fordelingen av strukturgevinstene.

Ekstragevinsten

En slik utvikling bør etter min mening reise prinsipielle spørsmål både om videreføringen av strukturkvoteordningene og størrelsen på kvotetakene til flåtegruppene. Noe kvotemeldingen ikke gjør. Slik forslaget i kvotemeldingen er formulert, med 50 prosent ekstragevinst fordelt på strukturkvotene, bør det snarest settes en sluttdato for dagens strukturordning.

Ellers vil ordningen kunne gi en uforholdsmessig stor gevinst til alle som strukturerer i årene framover, og stadig større til de som venter til 2032 med å gjøre det.

Avklaring må til

Stortinget bør i sin behandling av kvotemeldingen si noe om en videreføring av strukturkvoteordningene og om det skal være tillatt å bryte dagens kvotetak.

Ekstragevinsten med 50 prosent uttelling for strukturkvotene, som Norges Fiskarlag har fått regjeringen med seg på, gjør det tvingende nødvendig med en slik avklaring i Stortinget.

Sier ikke Stortinget noe om videreføringen av strukturkvoteordningene nå, vil de snart måtte gjøre det.

Til alle som ikke har strukturert til nå, vil i så fall min oppfordring være; «løp og kjøp så snart som mulig». En slik ordning som regjeringen nå foreslår, vil være for god til ikke å benytte seg av. Og prisene fram til 2032 vil garantert øke!