– Størrelsesbegrensninger kan være rettslig problematisk

I kvotemeldingen foreslås det utredet et nytt regelverk for størrelsesbegrensninger i kystflåten. Dette kan være problematisk.

Regjeringen kan velge flere varianter av inngrep, fra rene tilbakekall av gitte tillatelser, tidsbaserte overgangsregler eller nektelse av søknader om kvotetilpasninger eller utskiftning av fartøy, skriver to partnere i Sands Advokatfirma.
Regjeringen kan velge flere varianter av inngrep, fra rene tilbakekall av gitte tillatelser, tidsbaserte overgangsregler eller nektelse av søknader om kvotetilpasninger eller utskiftning av fartøy, skriver to partnere i Sands Advokatfirma.Foto: Privat
Publisert 12. February 2024, kl. 12.25Oppdatert 12. February 2024, kl. 12.25