Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

I sommer la regjeringen frem en stortingsmelding der de ønsker å åpne for gruvedrift på havbunnen i norske farvann – både leting og utvinning. Sier Stortinget ja, kan den nye ødeleggende industrien bli det største enkeltinngrepet i norsk natur og en skamplett i norsk havforvaltningshistorie. De første lisensene kan komme allerede til våren. Derfor står fiskerne, forskerne og et samlet Miljø-Norge staut sammen og krever at Stortinget stanser åpningen.

Vet for lite

Visste du at dyphavet er den siste virkelige urørte villmark her i verden, med et unikt dyreliv og viktige leveområder som ikke finnes andre steder på planeten vår enn akkurat her? Mye er riktignok ukjent når det gjelder hvilke økosystemfunksjoner disse artene og leveområdene utgjør for livet i havet og dermed også for livet på planeten vår ellers, men at dyphavet er utrolig viktig for havets helse er utenfor enhver tvil.

Derfor har et stort antall av ledende forskere både internasjonalt og her hjemme i Norge løftet frem viktigheten av å følge føre-var prinsippet når det kommer til gruvedrift på havbunnen. Akkurat nå vet vi altfor lite til å kunne ta gode beslutninger.

Fredrik Myhre, seniorrådgiver i WWF

Beskytter ikke havet

Vår statsminister har gjennom de siste årene gjentatt til nesten det kjedsommelige at Norge skal ha en 100 prosent bærekraftig havforvaltning innen 2025. «Det er avgjørende for vår felles fremtid at vi forvalter havet på en bærekraftig måte» er gjerne budskapet. Uttalelsen er noe jeg kunne sagt selv, for jeg er selvsagt enig i budskapet. Jeg er derimot sterkt uenig i hvordan disse ordene blir oversatt til handling.

For istedenfor å beskytte havets naturverdier i tråd med hva vitenskapen sier må til, i en tid med både en akutt naturkrise og en like akutt klimakrise, så gjør dagens regjering det stikk motsatte.– Norge en hyklersk havbeskytter

Men dette går ikke lenger upåaktet hen. Den selvoppnevnte miljønasjonen Norge begynner å få et dårlig rykte på seg. Vi sier mange av de store flotte ordene «der ute» for så å ikke følge opp «her hjemme». Tidsskriftet Nature kaller allerede Norge for hyklersk havbeskytter.

De trekker frem en forhastet åpningsprosess for gruvedrift på havbunnen som et konkret eksempel på Norges dobbeltmoral. Norge går nemlig mot strømmen når vi pusher for gruvedrift i dyphavet, mens land som vi ellers liker å sammenligne oss med har tatt et tydelig standpunkt om å enten vente på mye mer kunnskap om dyphavet eller avstå helt fra å drive med gruvedrift på havbunnen.

Tar avstand fra gruvedrift

Hele 21 land har tatt et aktivt valg mot en slik aktivitet, land som Frankrike, Palau, Brasil, Tyskland, Finland og Sverige. Det er også verdt å nevne at det er et helt hav av forskere og internasjonale selskaper som har tatt sterkt avstand fra gruvedrift på havbunnen ut fra dagens kunnskapsnivå.

For å sitere en av de som har uttalt seg om saken mange ganger, og som jeg vet at de fleste av oss respekterer og lytter til:

«Det at vi vurderer å ødelegge slike leveområder og det mylderet av liv disse har, før vi i det hele tatt har kunnskap om de og den rollen de spiller for planetens helse, er for meg forbi enhver fornuft. Å forhaste seg med en gruvedrift på havbunnen i dette urørte og ukjente havmiljøet risikerer å skape forferdelige skader som ikke kan reverseres.

Vi trenger derfor å bli guidet av forskningen når vi skal ta avgjørelser av så stor konsekvens for miljøet vårt.» Ordene er uttalt av ingen ringere enn Sir David Attenborough.

Stortinget må ta ansvar

Derfor står fiskere, forskere og en samlet miljøbevegelse sammen for et bærekraftig hav, både for dagens generasjon og de som skal komme etter oss.

Norge må leve opp til det ryktet vi en gang hadde – som en ansvarlig miljønasjon – og stanse dagens åpningsprosess for gruvedrift på havbunnen i norske farvann. Regjeringen har valgt å se bort fra alle miljøfaglige råd og det blir dermed opp til Stortinget å vise ansvar.