Vi møttes under NorFishing. Hall er leder for skotske hvitfiskprodusenters forbund. Han er i Trondheim med Malcom Morrison, leder i den skotske fiskeriorganisasjonen. Sammen besøkte de sine norske kolleger.

Rådet er konkret, enkelt og godt. Men det å være med i prosessen må bety noe mer enn et kryss på havvind-industriens sjekkpunktlisten over parter som skal bli hørt. De må også bli hørt. Og det de sier må få betydning.

Det har ikke vært tilfelle i Skottland og heller ikke i Norge.