Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Amerikanske dollar har styrket seg mot norske kroner og vært en trygg havn i turbulente tider. En sterk dollar er en av forklaringene på hvorfor eksporten av norsk sjømat til USA har økt med nesten 50 prosent i år. Ingen av våre store markeder har vokst like mye.

Biomassen av norsk laks i sjø var ved utgangen av november 4 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Det er like mange fisk i sjøen, men snittvekten er lavere. Det antyder en stram tilbudsside i 2023, særlig i første halvår.

Chile er verdens nest største produsent av atlantisk oppdrettslaks, men også i Chile er biomassen i sjø betydelig lavere enn på samme tid i fjor.

Downgrading av proteiner har kommet som et begrep i takt med høyere matvarepriser. Det betyr at forbrukerne velger billigere proteinkilder, noe som rammer dyrere arter som for eksempel torsk.

Energikostnadene har økt kraftig og påvirker både forbrukere og industrielle aktører. Høye energipriser reduserer den disponible inntekten eller «money at disposal». Det har en negativ effekt på kjøpekraften til europeiske forbrukere og vil kunne påvirke etterspørselen negativt.

Fiskeoljeprisen har vært på rekordhøye nivåer i år. Tall fra Kontali viser at fiskeprisen i dollar er 40 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Tar vi med at dollaren har styrket seg nærmere 15 prosent mot norske kroner, blir prisøkningen i norske kroner formidabel.

Grunnrenteskatt. Medieoppmerksomheten økte og børsverdiene stupte da regjeringen kom med forslaget om innføring av grunnrenteskatt for laks og ørret i høst. Frykten er at skattesatsen, hvis den ikke er investeringsnøytral, blir så høy at den reduserer utviklingen i norsk laksenæring.

Hestmakrell har vært et viktig bonusfiskeri for den norske fiskeflåten i flere år. Fangstvolumet har falt de siste årene. På grunn av bestandssituasjonen anbefaler forskerne stans i fisket neste år.

Insekter. Laksenæringen trenger flere fôrråvarer. Én av disse kan være insekter, men foreløpig har ingen lykkes med industriell storskalaproduksjon av insekter som ingrediens i laksefôret.

Japan er det viktigste markedet for norsk makrell. Aldri før har førstehåndsverdien av norsk makrell vært høyere enn i år. Totalt landet norske fiskere makrell for nærmere 4 milliarder norske kroner.

Krympflasjon er årets ord ifølge Språkrådet. Det betyr at matvarer har krympet i mengde uten at prisen har blitt satt ned. Ordet er satt sammen av «krymping» og «inflasjon».

Laksen blir stadig mer populær, og aldri før har etterspørselen etter norsk laks vært høyere enn i år. Kombinert med en nullvekst i tilbudet økte lakseprisen til rundt 80 kroner per kilo i år.

Makrellfiletering gjør at pelagisk sektor tar store steg i retning av sirkulærøkonomi, først og fremst fordi det gir tilgang på store mengder restråstoff som igjen kan gå til produksjon av fiskemel og -olje.

Norsk sjømat og «Seafood from Norway» er blitt en varemerke ute i verden. Merket kan brukes på sjømat som er landet i Norge, eksportert ut av Norge og selges i markedet den har blitt eksportert til. Opprinnelse er en av flere produktegenskaper som forbruker vektlegger når de handler sjømat.

Oppdrettstorsken er igjen i skuddet og flere selskaper har målsetning om en kraftig produksjonsvekst. I tillegg til å holde produksjonskostnadene nede og slaktevekten oppe, blir det avgjørende å utvikle markedet i takt med produksjonsveksten.

Portugisisk dagligvarehandel selger mye norsk klippfisk i forbindelse med ulike salgskampanjer. Det har vært og er viktig i en periode med høye priser på torsk.

Q-Vision er en fett-, protein- og kollagenanalysator til måling av blant annet kvalitet på fisk.

Restråstoff blir stadig viktigere i produksjonen av fiskemel- og olje. I år kommer omtrent en tredjedel av råstoffet til produksjon av fiskemel og nærmere halvparten av råstoffet til produksjon av fiskeolje fra nettopp bi-produkter.

Salmon Evolution slaktet sin første laks i fjerde kvartal i år. Selskapet er den nye ledestjernen i landbasert lakseproduksjon etter at Atlantic Sapphire har hatt flere utfordringer. Lykkes næringen med å produsere laks på land kan en større andel av produksjonen flyttes nærmere markedet.

Tollsatser har vært og er en utfordring for norsk fiskeindustri. En mer offensiv handelspolitikk vil styrke norsk fiskeindustri. Utfordringen er at regjeringen ønsker en defensiv handelspolitikk for landbruk og en offensiv handelspolitikk for sjømatsektoren.

Ukraina ble invadert av Russland i februar. Krigen forklarer hvorfor eksporten av sjømat til Ukraina har falt med 40 prosent i år. Både konsumet og foredlingsindustrien påvirkes av krigshandlingene, aller hardest rammet er naturligvis ukrainerne selv.

Valutakursen er fortsatt til drahjelp for en eksportorientert næring som sjømat. En svak krone stimulerer eksportverdien og øker konkurransekraften til norsk foredlingsindustri.

Water eller vann er grunnlaget for all sjømatproduksjon, enten det er villfanget fisk eller fra akvakultur. I framtiden må en større andel av verdens proteinproduksjon komme fra nettopp havet.

X-ray eller laser har vært og er viktig for å bekjempe lakselus, en av de store fiskehelseutfordringene for laksen og grunnmuren i det såkalte «trafikklys-systemet» som påvirker vekstmulighetene i Norge. Luseutfordringer er en av flere forklaringer på nullveksten i produksjonen av laks i Norge i år.

Yeah for ny eksportrekord. Aldri før har eksportverdien av norsk sjømat vært høyere enn i år, men i takt med høyere salgspriser har også prisene på innsatsfaktorene i næringen økt.

Z Fish House er en eksklusiv sjømatrestaurant i Tennessee, USA. Hotell, restaurant- og cateringmarkedet er salgs- og distribusjonskanalen med høyest betalingsvilje for norsk sjømat. Det så vi tydelige under pandemien da mange hoteller og restauranter stengte dørene.

Ærlighet varer lengst. Derfor er det viktig at Økokrim belyser og tar tak i utfordringene knyttet til ulovlig, urapportert og uregistrert fiske. Like spilleregler er viktig for å videreutvikle næringen.

Østen er ett av de best betalende markedene for norsk sjømat. Det er særlig laks og makrell som oppnår en prispremie her.

Ålesund er den globale klippfiskhovedstaden. Ingen produserer mer klippfisk enn bedriftene på Sunnmøre. Klippfisken møter imidlertid stadig større konkurranse fra utvannet saltfisk i det portugisiske markedet.